#MEATTHEFACTS: European Livestock Voice wil evenwicht in debat rond veehouderij herstellen

De veehouderij bevindt zich vandaag in het epicentrum van publieke debatten die nu vooral gedomineerd worden door belangengroepen die mythen en radicale opvattingen over de veehouderij verspreiden. Voor het eerst op EU-niveau hebben nu meer dan een dozijn vee-organisaties besloten samen te komen om gezamenlijke actie te ondernemen om de “andere kant” van het verhaal te verbeteren. Concreet heeft de European Livestock Voice een eigen informatiehub ontwikkeld, een online portaal dat de juistheid van de meest voorkomende uitspraken over de productie, consumptie en de voordelen van vee beoordeelt.

Immers, de mythen en foutieve meningen worden steeds groter op sociale media en in de pers. Ze geven een beeld weer dat in schril contrast staat met de realiteit die duizenden Europese boeren en professionals dagelijks ervaren. Deze debatten hebben een grote invloed op de opvattingen van Europese consumenten over de rol van dierlijke producten in hun levensstijlkeuzes.

Advertising

De veehouderij wordt aldus in een extreem defensieve hoek van de samenleving geduwd. Dit heeft een negatieve invloed op het EU-model en het beleidskader voor de veehouderij, waardoor de uitdagingen voor onze landbouwgemeenschappen worden vergroot om hun economische levensvatbaarheid te waarborgen.

Een paar voorbeelden van argumenten die de European Livestock Voice via haar online-platform zal propageren:

NEE – voor 1 kg rundvlees hoeft geen 15.000 liter drinkwater te worden geproduceerd.

NEE – Het gebruik van land voor diervoeding concurreert niet noodzakelijkerwijs met land voor menselijke voeding.

JA – De gemiddelde grootte voor veehouderijen in Europa is minder dan 50 hectare en Europa blijft een voorbeeld van familiale landbouw.

JA – Europese boeren zorgen voor hun dieren, want dit is volledig in hun belang.

De initiatiefnemers verklaarden nog ervan overtuigd te zijn dat het EU-veeteeltmodel, gebaseerd op gediversifieerde, lokale en familiale landbouwstructuren, de ruggengraat vormt van de plattelandsgebieden van de EU. “Het ondersteunt een groot aantal banen en industrieën, het draagt ​​bij aan de circulaire aanpak binnen de bio-economie van de EU, terwijl het ook zorgt voor een constante en betaalbare levering voor voldoende, veilig en voedzaam voedsel, evenals vele andere producten en bijproducten die nodig zijn voor een gezonde levensstijl of de culturele en creatieve industrie van Europa.”

Nog volgens de European Livestock Voice zal het verwijderen van veehouderij uit Europa ernstige gevolgen hebben. “Europa zonder vee zou essentiële weidegronden verliezen, geconfronteerd worden met toegenomen bosbranden, een gebrek aan organische meststoffen, groene energie en vele andere essentiële grondstoffen hebben, terwijl het zou bijdragen aan een toegenomen uittocht op het platteland. Tegelijkertijd zou het de noodzaak zijn om te vertrouwen op de invoer van dierlijke producten, met vrijwel geen controle over de productienormen en het vergroten van de vraag naar materialen op basis van fossiele brandstoffen.”

Ter ondersteuning van de lancering van dit initiatief hebben twee nieuw benoemde leden, ook veehouders, Alexander Bernhuber (EPP, AT) en Jeremy Decerle (Renew Europe, FR) besloten het debat in het nieuwe Europees Parlement te leiden door het lanceringsevenement van onze platform vandaag in Brussel.

Neem alvast een kijkje op meat the facts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: