Mengvoedersector engageert zich voor meer circulaire economie

 

De Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (Bemefa) engageert zich om haar steentje bij te dragen tot circulaire economie via minder uitscheiding, betere basiskennis en meer lokaal gebruik van nevenstromen.

Advertising

Naar aanleiding van de Vlaamse Klimaattop in Gent gehouden heeft Bemefa een engagementsverklaring opgesteld naar de Vlaamse regering toe om aan te tonen dat ook de veevoedersector initiatieven neemt tot een verminderde uitscheiding, een betere basiskennis en een meer lokaal gebruik van nevenstromen.

De initiatieven hebben als doel de circulaire economie te bevorderen. Bemefa geeft haar engagement invulling door o.a.:

  • de optimalisering van het convenant laag-nutriënten (varkens en pluimvee), waardoor minder fosfor en minder eiwit wordt uitgescheiden;
  • het aandeel van de lokale & Europese eiwitten te verhogen om de afhankelijkheid van niet-Europese landen te verminderen;
  • het aandeel van de nevenstromen van de voedingsindustrie en van de biofuelindustrie optimaliseren;
  • verdere ondersteuning te bieden aan het onderzoek naar alternatieve grondstoffenbronnen via Feed Design Lab;
  • duurzaamheidsmaatregelen mee te laten certificeren met de kwaliteits – en voedselveiligheidslabels;
  • een berekening te maken van de Carbon Foot Print van de diervoederstromen: een nationaal erkende methodologie vastleggen en een internationaal te raadplegen database uitbouwen, waarin de waarden voor de diervoederstromen zijn opgenomen.

Bron: Mededeling Bemefa – 1 december 2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *