Mestbank lanceert online Mestbankloket

Logo
Logo

De Mestbank brengt alle onlinetoepassingen samen onder één loket, het Mestbankloket. Deze tool is te bereiken via www.mestbankloket.be, of via de site van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be).

Het nieuwe Mestbankloket biedt mogelijkheden voor verschillende beroepscategorieën:

Advertising

– Land- en tuinbouwers en hun consulenten
Alle bedrijfsinformatie die momenteel via MIL (Mest Internet Loket) kan worden bekeken, is vanaf 2014 beschikbaar op het Mestbankloket.
Het dienstenaanbod wordt nog uitgebreid. Zo kunnen de land- en tuinbouwers via het Mestbankloket een derogatieaanvraag indienen, mestverwerkingscertificaten verhandelen, hun Mestbankaangifte indienen, de mestbalans van hun bedrijf raadplegen en de basismestverwerkingsplicht berekenen.
Daarnaast kunnen ze heel wat informatie raadplegen: de rundveebezetting, de definitieve bemestingsprognose en -normen, alle brieven die ze hebben ontvangen over de nutriëntenemissierechten, actuele gegevens over burenregelingen en inscharingen, mesttransportinformatie en andere rapporten.
In de periode van de nitraatresiducampagne, is er ook toegang tot het Nitraatmeldpunt. Nederlandse Grensbedrijven kunnen MTIL gebruiken voor de afzet op hun gronden over de grens.

– Mestverwerkers
De mestverwerkers kunnen op het Mestbankloket hun mestverwerkingscertificaten verhandelen, burenregelingen melden en hun aangifte indienen. Ook de mesttransporten kunnen geraadpleegd worden.

– Erkende mestvoerders
Op het Mestbankloket vinden de erkende mestvoerders een link naar hun vertrouwde Mest Transport Internet Loket (MTIL). Op MTIL kunnen ze hun mesttransporten voor- en namelden.

– Staalnemers en laboratoria
Voor de staalnemers en laboratoria is er op het Mestbankloket een link naar het Staalname Melding Internet Loket (SMIL), zodat staalnames voor- en nagemeld kunnen worden.

Het oude Mest Internet Loket (MIL) wordt vanaf maart 2014 stopgezet. Alle gepersonaliseerde bedrijfsinformatie van de land- en tuinbouwers wordt tegen begin 2014 in het nieuwe Mestbankloket opgenomen. Iedereen kan dan op www.mestbankloket.be een actueel en dynamisch overzicht van zijn transporten raadplegen.

Het Mestbankloket is gemakkelijk te bereiken via www.mestbankloket.be of via www.vlm.be. Om veilig in te loggen hebben de gebruikers hun eID of token nodig. Enkel op MIL (dat binnenkort wordt stopgezet) en MTIL kan nog ingelogd worden met een gebruikersnaam en paswoord. Landbouwers of uitbaters die werken met consulenten voor hun administratie, kunnen volmachten aan hen toekennen. De formulieren om een volmacht aan te vragen, staan op de website www.vlm.be.

%d bloggers liken dit: