“Mestbank moet leren wat correcte timing is”, vindt Groene Kring

“De timing van het nieuwe MAP6 is problematisch. De teeltplannen waren al vastgelegd voordat het nieuwe mestbeleid van kracht was”, lieten vertegenwoordigers van Groene Kring aan de Mestbank in Brussel verstaan.

Advertising

Om duidelijk te maken dat de tijd begint te dringen, reisde Groene Kring met een grote, groene staande klok naar Brussel. Dit symbolische cadeau schonken ze aan de Mestbank, als zichtbare herinnering om de timing de komende jaren beter in rekening te nemen.

“In mei van dit jaar is het nieuwe mestactieplan (MAP6) goedgekeurd en in voege gegaan. Toch blijven er veel vragen openstaan. Het is voor de jonge boeren een onmogelijke opgave om nog dit jaar aan alle nieuwe verplichtingen te voldoen.

Het gaat hier om het tekort aan informatie, de laattijdigheid van de wetgeving en verschillende concrete problemen in de implementatie. Bovendien worden boeren die zich in het verleden inzetten voor goede landbouwpraktijken nu soms ongewild bestraft door dit beleid.”

Groene Kring benadrukt dat de jonge boeren graag willen bijdragen aan een betere waterkwaliteit en dat ze het gesprek wil aangaan, vooruit wil kijken en constructief wil meedenken.

Ook ABS geeft MAP6 een dikke onvoldoende. Hendrik Van Damme, voorzitter: “Dit MAP6 is niets anders dan een rondje boerenpesten door het bemoeilijken van goede landbouwpraktijken. Wanneer we bijvoorbeeld de heuvelachtige regio’s bekijken, dan komen we tot de vaststelling dat de ene reglementering de andere tegenspreekt. Meer zelfs, bepaalde opgelegde teeltverplichtingen in het kader van de erosieregelgeving worden onmogelijk gemaakt door het nieuwe MAP6. Wanneer we dit in aanloop naar de definitieve debatten over het mestdecreet aankaartten bij de verschillende betrokken partijen, dan vingen we keer op keer bot. Vandaag komt de aap uit de mouw en stellen we op het terrein vast dat het regelgevend kader niet werkbaar is. Het is eens te meer duidelijk dat men in Brussel toch wel vaker het gezond boerenverstand mist, net als de praktijktoets. “

(bron: Groene Kring en ABS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: