“Met voedsel sjoemel je niet”

Naar aanleiding van het Veviba-schandaal roepen de landbouworganisaties alle verantwoordelijken en stakeholders op samen te werken aan de noodzakelijke veranderingen die onze vleesketen fraudebestendiger moeten maken.

Volgens Boerenbond moet daarbij prioritair op volgende sporen worden ingezet:

Advertising
  • Betere controlemechanismen in de voedselketen en strikte toepassing van de regels

Vandaag zijn meerdere controle-instanties belast met controles in het kader van voedsel: federaal (het FAVV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie) en regionaal (departement Landbouw). Elk op zich leveren ze goed werk maar doordat de controle zo versnipperd is en er geen overkoepelende eindcontrole is op het hele proces, glippen fraudeurs makkelijker door de mazen van het net. De mazen van het net sluiten, dat is de opdracht. En dat kan enkel door de controle sluitend te maken.

  • Volledige transparantie binnen de vleesketen

Er moet dringend volledige transparantie komen binnen de keten zelf. Met het interprofessioneel akkoord transparantie dat we een tijd geleden afsloten met de slachthuissector werd na jarenlang gebakkelei een eerste stap gezet naar transparantie. We weten echter allemaal dat er nog een aantal heikele punten onbespreekbaar bleven. Wel de tijd is op: er moet hier en nu vanuit de slachthuis- en vleessector volledige transparantie gecreëerd worden. Dus onmiddellijk werk maken van de uitvoering van de gemaakte afspraken, daarvoor ook de interprofessionele organismen moderniseren en onmiddellijk overleg over de losse eindjes. Aanvullend moet de overheid garanderen, dat wat we zelf niet interprofessioneel kunnen regelen, strikt gehandhaafd wordt.

  • De grootdistributie 

De race naar de laagste prijs die door de supermarkten wordt gelopen, is een race die voor iedereen in de voedingsketen eindigt in de afgrond. Eindelijk stoppen met het braderen met voedsel en met de eindeloze druk op toeleveranciers om toch maar aan de laagste prijs te kunnen verkopen – dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. De politiek van de beste kwaliteit aan weggeefprijs is niet duurzaam, niet houdbaar. Die politiek levert enkel verliezers op. De boer, de verwerkende industrie, de retail zelf en uiteindelijk ook de consument. Wij vragen de retail verantwoordelijkheid op te nemen naar producent en naar consument en samen met ons de consument te leren zijn voedsel opnieuw waarderen, in de letterlijke zin, namelijk dat kwaliteit een prijs heeft.

  • De consument 

Vele consumenten schatten vandaag voedsel niet naar waarde. Heel wat consumenten weten ook niet waar hun voedsel vandaag komt en hoe het geproduceerd wordt.  Men staat niet stil bij de inspanningen die hiervoor moeten geleverd worden en die een correcte prijs rechtvaardigen.  Zolang de consument niet wil betalen voor kwaliteit, riskeer je gesjoemel op je bord te krijgen, zoals voedselbiotechnoloog prof Leroy terecht opmerkt.

Ook het Algemeen Boerensyndicaat herhaalde inmiddels haar eerdere roep om werk te maken van een correct functionerende vleeskolom en roept iedereen in de sector op zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Onlangs werd een interprofessioneel akkoord (IPA) voor meer transparantie in de vleeskolom ondertekend tussen Febev en het Agrofront (ABS-BB-FWA). Het is hoog tijd dat de woorden uit het IPA omgezet worden in daden. Het is duidelijk vijf ná twaalf! Eens te meer zullen de veehouders, ten lange laatste, het kind van de rekening zijn terwijl zij, opnieuw, geen schuld hebben aan deze fraude, integendeel.”

Bron: BB 11 maart 2018 + ABS 9 maart 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *