Met watertoevoegingen vertering flexibel bijsturen

Drinkwater is een essentiële component in de voeding van varkens. “Nu bepaalde voerzekerheden bij jonge dieren afnemen, is het nog belangrijker de vertering te ondersteunen met de juiste watertoevoegingen”, zegt zurenspecialist Paul Verhoeven. “Water biedt de kans om flexibel bij te sturen. Dus grijp die.”

Biggen die na spenen volledig op eigen benen moeten staan, hebben het niet makkelijk. Ze veranderen van omgeving, krijgen meestal andere hokgenoten en moeten het zonder moedermelk doen. “Ze vreten even niet met als gevolg een speendip, verlies aan verteringscapaciteit en het risico op overeten. Daarbij zet de overgang van oude op nieuwe granen en de verlaging van de kopernormen per 13 augustus 2019 de vertering verder onder druk”, benadrukt Verhoeven, Business Development Manager bij MS Schippers. “Dat zijn extra uitdagingen voor zowel de zeugenhouder als de vleesvarkenshouder om dunne mest bij hun jongste dieren te voorkomen.”

 

Tijdlijn stressmomenten
De juiste toevoegingen aan het drinkwater beperken de impact van stressmomenten en stimuleren de vertering. “We kennen de werking van onze verschillende zurenmengsels op maag- en darmniveau. Afhankelijk van de problemen op een bedrijf en de voersamenstelling is maatwerk nodig”, stelt de specialist in zuren. “Daarom adviseer ik varkenshouders een tijdlijn van stressmomenten en de effecten ervan in beeld te brengen.

 

Informatie vergaren
MS Schippers zorgt voor advies en begeleiding op maat op basis van de juiste informatie. Voordat bij een varkensbedrijf gestart wordt met de watertoevoegingen, wordt eerst een watermonster geanalyseerd op bufferend vermogen. De pH van drinkwater voor biggen mag niet zo laag worden als de zuurtegraad van water voor vleesvarkens. Ook de zuurcomponenten in het voer worden beoordeeld om een optimale ondersteuning van de maagfunctie te krijgen. “Aangezuurd water is smakelijk waardoor biggen 10 tot 15 procent meer drinken.

http://schippersblog.nl/met-watertoevoegingen-vertering-flexibel-bijsturen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: