Na Europees aandringen gaat Vlaanderen vanaf 1 januari ook marktgegevens van verwerkte producten publiceren

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits haar eerste goedkeuring gegeven aan een Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren. Spelers in de agrovoedingketen zullen vanaf 1 januari 2021 meer informatie moeten vrijgegeven over de wekelijkse en maandelijkse prijzen van een aantal landbouwproducten.

Advertising

De Europese lidstaten zijn al geruime tijd verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks te melden prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens van een aantal sectoren.

Vanaf 1 januari 2021 worden deze verplichtingen uitgebreid na aandringen van de Europese Raad, het Europees Parlement en diverse werkgroepen bij de Europese Commissie om iets te doen aan het gebrek aan transparantie in de gehele voedselketen.

Advertising

Voor het eerst zullen niet louter gegevens over de ‘ruwe’ landbouwproducten worden gepubliceerd, maar ook marktgegevens over verwerkte producten. Dat is onder meer het geval voor vlees, eieren, zuivel, groenten en fruit, akkerbouwgewassen en suiker. Zo worden er bv. prijzen opgevraagd voor tarwemeel, consumptiemelk, buikspek, kippendijen, alsook de hoeveelheid opgeslagen suiker.

Het Departement Landbouw en Visserij zal de gegevens verwerken en zal die gegevens wekelijks publiceren op zijn website.

Opzet is landbouwers en hun producentenorganisaties, en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen om de markttrends in de verschillende stadia van de keten op te volgen bij ons maar ook in de andere lidstaten.

Bij de marktdeelnemers zullen de sectorfederaties een belangrijke rol spelen voor het aanleveren van de gegevens van hun leden. Ook individuele marktoperatoren kunnen worden aangesproken. Zij zullen nog dit jaar gecontacteerd worden met begeleidende informatie wat er juist van hun wordt verwacht.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De agrovoedingsketen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in heel Europa, wordt gekenmerkt door veel kleine aanbieders zoals landbouwers en doorgaans een kleinere groep grote kopers zoals voedingsbedrijven of retailers. Die marktsituatie leidt tot onevenwichtige verhoudingen in het nadeel van de landbouwers. Met de nieuwe verplichting om meer prijs- en marktgegevens openbaar te maken, kunnen onze landbouwers meer wegen op de prijsvorming van hun lekkere voedingsproducten. ”

Bron: naar kabinet minister Crevits – 3 december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: