Nederland heeft Actieplan Vitale Varkenshouderij klaar

Ruim een jaar heeft de regiegroep Vitale Varkenshouderij onder het  voorzitterschap van oud-minister Uri Rosenthal gewerkt aan het  Actieplan Vitale Varkenshouderij.

Naast de nieuwe Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zetelden ook de Rabobank en het ministerie van Economische zaken in de regiegroep. De ambities werden vertaald in volgende vier uitgangspunten:

Advertising
  • Vraaggericht opereren;
  • Versterken van de exportpositie;
  • In- en externe imagoverbetering;
  • Een hoger rendement voor de varkenshouder.

Om tot een vitalere varkenshouderij te komen is een flink budget nodig. De drie partners in de regiegroep hebben er zich toe verbonden om 200 miljoen euro te vergaren. Dit budget zal ingezet worden om drie verschillende actielijnen uit te voeren.

Bouwen aan ketensturing

De eerste actielijn is Bouwen aan ketensturing. Het ‘Holland-varken’ wordt het nieuwe label van Nederlands vlees. Het Holland-varken zal geen concept op zich zijn, waarbij bijvoorbeeld smaak of productiewijze onderscheidend is. Wel zullen die marktconcepten allemaal het label Holland-varken gaan dragen, zodat de afnemer weet dat het varken onder de bovenwettelijke milieu- en dierwelzijnseisen van Nederland is geproduceerd. Het Ketenkwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken en het Keteninformatiesysteem (KIS) Holland Varken worden opgezet om de afnemers transparantie te geven over de herkomst en de productiewijze van het vlees. De samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld naar het model van het Initiative Tierwohl in Duitsland waar extra duurzaamheidseisen in euro vertaald worden.

Revitalisering en innovatie

Ten tweede wordt er gewerkt aan de oprichting van een vitaliseringsmaatschappij om het hogere rendement te realiseren. Dit is de actielijn Revitalisering en innovatie. Doelstelling van de vitaliseringsmaatschappij is het ondersteunen van de blijvers in hun ontwikkelingen, bedrijven zonder perspectief zorgvuldig te beëindigen en het imago van de varkenshouderij in de maatschappij te verbeteren. De Vitaliseringsmaatschappij heeft hiervoor drie instrumenten.

  • Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Dat heeft als doel om bedrijven die willen uitbreiden, te faciliteren en bedrijven waarvoor geen toekomstperspectief is op een verantwoorde manier te laten stoppen.
  • Innovatiefonds voor doorontwikkeling van het KKS en KIS. Dit fonds stimuleert innovaties inzake voer, stalsystemen en duurzame energieproductie. Toekomstgerichte varkenshouders worden gestimuleerd om hun ondernemers- en managementvaardigheden verder te ontwikkelen door middel van bedrijfsbegeleiding, trainingen en masterclasses.
  • Het ‘Fonds voor Duurzaamheid en Kwaliteit’. Dat stelt varkenshouders in staat om veranderingen in hun productiewijze te financieren om deel te nemen aan KKS Holland Varken en het KIS Holland Varken. Dit fonds wordt nader uitgewerkt in nauw overleg met de Nederlandse retail- en ketenpartners om de gerealiseerde en nog te realiseren duurzaamheids- en kwaliteitsmaatregelen te vergoeden.

 

Mestverwerking voor 10 euro

Ook bij de derde actielijn, kostenreductie en mestverwerking, is samenwerking de hoofdmoot. De POV wil de hele regie over mestverwerking naar zich toe trekken om de kosten te beheersen. Door de regie te centraliseren tot 6 á 7 regiobedrijven en de mest collectief aan te bieden aan verwerkers, verwacht de POV speculanten uit de handel te drukken.

Het nieuwe plan gaat er ook vanuit dat er van de huidige 5.000 bedrijven naar schatting ‘zo’n 1.000 tot 2.000’ zullen overblijven. Eigenaardig genoeg zegt het plan niets over wat dat betekent voor de netto landelijke varkensstapel noch over de impact op de periferie van toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Bron: Varkensbedrijf België – editie juli 2016

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *