Nederland en België waarderen voeder voortaan samen in ‘Stichting CVB’

Met de oprichting van de ‘Stichting CVB’ gaan de Belgische en Nederlandse veevoedersectoren voor een intensere samenwerking rond voederwaardering. De CVB-activiteiten – vooral bekend van de CVB Veevoedertabel en de CVB Tabellenboekjes – vallen sinds juni 2020 immers onder de verantwoordelijkheid van deze stichting.

Advertising

Nederlands initiatief

Voor 2015 was het Centraal Veevoerbureau (CVB) een activiteit van het Nederlandse Productschap Diervoeder (PDV). Na de opheffing van het PDV in 2015 is de CVB-activiteit overgenomen door de brancheorganisatie Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). De CVB-activiteit werd tot vorig jaar financieel gedragen door Nederlandse voerbedrijven aangesloten bij de brancheorganisaties Nevedi, OPNV, MVO, HISFA en VDDN. Sinds 2019 dragen ook Belgische voerbedrijven aangesloten bij de Belgische brancheorganisatie voor premix- en mengvoerbedrijven BFA (vroeger BEMEFA) financieel bij tot de werking.

Advertising

Van 2015 tot 2019 was ook de uitvoering van het technisch-inhoudelijke programma een louter Nederlandse aangelegenheid en was dit de verantwoordelijkheid van Wageningen Livestock Research (WLR). Sinds 2019 wordt WLR bijgestaan door het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) aan Belgische zijde. Door de oprichting van de “Stichting CVB” kunnen nu de Nederlandse en de Belgische voerbedrijven samen met deze Nederlandse en Belgische kennisinstellingen werken aan de voederwaardering en behoeftenormen voor landbouwhuisdieren.

Kerntaken

Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen. Het doet dit in de eerste plaats door analyseresultaten van veevoedergrondstoffen te verzamelen in een veevoederdatabank. De analysegegevens worden vrijwillig aangeleverd door onderzoekscentra zoals ILVO en WUR, maar ook door veevoederfirma’s.

Daarnaast wordt van alle veevoedergrondstoffen op wetenschappelijke basis vastgesteld wat de voederwaarde is voor de diverse diercategorieën. Al deze informatie wordt gebundeld in de CVB Veevoedertabel en in de online voederwaardecalculator. Zowel veevoerbedrijven als veehouders kunnen van deze tabel en calculator gratis gebruik maken, daar deze publiek beschikbaar zijn op de CVB website (www.cvbdiervoeding.nl ). Aanpassingen in voederwaarden verschijnen in documentatierapporten, die eveneens publiek beschikbaar zijn op de CVB website.

Ook het vaststellen en actualiseren van de behoeftenormen van landbouwhuisdieren voor energie, eiwit en andere nutriënten berust op wetenschappelijk onderzoek. Deze behoeftenormen worden gebundeld in publiek beschikbare tabellenboeken.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over CVB, het aanleveren van analyseresultaten of vragen bij de Veevoedertabel, Voederwaardecalculator, documentatierapporten of tabellenboeken, aarzel niet om contact op te nemen met Dorien Van Wesemael, de ILVO-contactpersoon voor CVB, via mail (dorien.vanwesemael@ilvo.vlaanderen.be) of telefoon (+32 9 272 26 64) of met haar ILVO-collega Johan De Boever (johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be – +32 9 272 25 90).

Bron: naar ILVO – 16 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: