Nederlandse varkenssector krimpt met 75.000 zeugenplaatsen en 335.000 vleesvarkensplaatsen

Eerder meldden we al dat zich in Nederland ruim 500 bedrijven hebben aangemeld voor de saneringsregeling varkenshouderij (Srv). Intussen hebben ruim 400 bedrijven een voorstel ontvangen. Verwacht wordt dat landelijk 200 bedrijven effectief zullen stoppen. Volgens accountant ABAB staat dit voor een krimp van nagenoeg 8 procent van de Nederlandse varkensstapel.

Duidelijk is intussen dat zeker niet alle bedrijven die een beschikking ontvingen voor de saneringsregeling ook daadwerkelijk aan de regeling zullen deelnemen. Voor enkele bedrijven loopt nog een bezwaarprocedure. Van de klanten die ABAB Accountants en Adviseurs aangemeld heeft voor de regeling, gaat ongeveer de helft van de bedrijven akkoord met de beschikking. Die bedrijven stoppen dan ook definitief.

Advertising

“Als deze lijn doorgetrokken wordt naar het landelijke beeld kan verwacht worden dat ongeveer 200 bedrijven daadwerkelijk gaan stoppen met een totaal aantal dieren van 70.000 tot 75.000 zeugen en 330.000 tot 335.000 vleesvarkens. Dit is globaal 7 tot 8 procent van het totaal aantal varkens in ons land”, verwacht ABAB.

“De verhouding zeugen en vleesvarkens in Nederland verandert hierdoor niet wezenlijk”, luidt het verder. “Procentueel verdwijnen iets meer zeugen. Wekelijks worden straks 42.000 biggen minder geboren, maar er worden ook 20.000 minder vleesvarkens per week geslacht. Dat zijn toch 100 vrachtwagencombinaties per week vol vleesvarkens onderweg. Er worden hierna 35.000 minder slachtzeugen geslacht of opfokzeugen ingezet. Maar ook wordt er 400.000 tot 425.000 ton voer minder geproduceerd, toch 250 bulkwagens vol voer per week. De mestproductie neemt jaarlijks af met 800.000 ton, ofwel ruim 22.000 vrachtwagenritten op de weg, 425 stuks per week. Dit kan niet zonder impact blijven voor de gehele sector, van primaire bedrijven tot de periferie hieromheen.”

Bron: naar ABAB op www.varkensbedrijf.nl per 10 september 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: