Nettoresultaat Agrifirm meer dan gehalveerd

De Royal Agrifirm Group maakte zijn resultaten over 2019 bekend. Het luidt dat 2019 ‘financieel een uitdagend jaar’ was. Het resultaat stond onder druk door lagere marges in Nederland en de gevolgen van varkenspest in China. Het nettoresultaat daalde hierdoor van 44 miljoen euro voor het jaar 2018 tot 17,2 miljoen euro.

Toch kan Agrifirm over het resultaat van 2019 circa 16 miljoen euro uitkeren aan de leden van de coöperatie. Dat bedrag ligt, net als voorgaande jaren, hoger dan het resultaat uit de Nederlandse kernactiviteiten.

Sinds 2012 keerde Agrifirm al 125 miljoen euro van haar resultaat uit aan de leden. De coöperatiefactor over 2019 bedraagt 1,6. Deze zogenaamde ‘Coop+ factor’ geeft de verhouding aan tussen het totaal aan ledenuitkeringen en het nettoresultaat van het ledenbedrijf. “Dit betekent dat we meer uitkeren aan onze leden, dan de winst die we op de thuismarkt realiseren”, verklaarde CEO Dick Hordijk.

De financiële positie van Agrifirm blijft sterk met 57 procent solvabiliteit en goede liquiditeit.

Uitdagende markt

De agrarische sector in Nederland kende in 2019 veel uitdagingen. Het stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof en de stikstofdiscussies, de boerenprotesten en de politieke suggestie over halvering van de veestapel leidde tot veel onrust.

Agrifirm groeide in 2019 wereldwijd met acquisities en nieuwe joint ventures. “Dankzij recente overnames kunnen we met een breder portfolio onze klantgerichtheid verder versterken en beter inspelen op de mondiale veranderingen,” aldus Dick Hordijk.

In België zijn de krachten gebundeld met de acquisitie van het mengvoederbedrijf Quartes, wat moet leiden tot kennis- en schaalvergroting en betere toekomstperspectieven voor klanten, handelaren en medewerkers. Voor meer duiding hierover herlees Agrifirm met Quartes nummer 2 in België

De bloembollensector kent veel uitdagingen. Met de overname van GMN, een gespecialiseerde toeleverancier in de Nederlandse bloembollensector, is Agrifirm  beter in staat innovatieve oplossingen te bieden die het rendement voor de teler verbeteren en verdere vergroening versnellen.

In juni werd Agrilakes, een joint venture met Land O’Lakes, bekendgemaakt. Het nieuwe bedrijf bundelt marktkennis, technologie en onderzoekscapaciteiten voor dienstverlening op het gebied van diervoer voor melkvee in China.

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst van Agrifirm met Dinamica Generale, producent van weeg- en NIR-technologie op mengvoerwagens, is het voeradvies geoptimaliseerd. Zo kunnen klanten van Agrifirm, op basis van betrouwbare metingen en data, preciezer gaan voeren van eigen land, binnen gestelde randvoorwaarden.

Welkoop liet opnieuw zeer positieve resultaten zien. De succesvolle retailer, gespecialiseerd in tuin- en dierartikelen en werkkleding, kent zowel fysieke vestigingen alsook een webshop en is gebaat bij een efficiënte logistiek en distributie. In 2019 is de bouw van een nieuw hoofdkantoor en distributiecentrum in Apeldoorn-Noord gestart om verdere groei in de toekomst te kunnen realiseren.

NutriControl, het hoogwaardig laboratorium van Agrifirm in Veghel, blijft eveneens flink groeien in omzet, winst en personeelsbestand. Door sterke professionalisering, investeringen en automatisering in de afgelopen jaren kan NutriControl goed inspelen op de groeiende vraag naar analyses van voedingswaarde en voedselveiligheid voor interne en externe klanten in de zuivel-, diervoeder- en levensmiddelensector.

Klik hier voor de Kerncijfers Agrifirm 2019

Klik hier voor het Jaarverslag Agrifirm 2019

Bron: naar persbericht Agrifirm – 20 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: