Nieuw praktijkonderzoekscentrum van De Heus opgestart

Voederfabrikant De Heus kan van start gaan met praktijkonderzoek in ‘De Elsenpas’. De werken op de site in Beuningen (Gelderland), aangekondigd in 2017, zijn inmiddels afgerond. Op maandag 6 mei 2019 werd een eerste groep opfokzeugen (TN 70) geleverd.

De Elsenpas zal voedingsonderzoek verrichten dat aansluit op vragen vanuit de praktijk. Nieuwe samenstellingen, grondstoffen, ingrediënten of actuele voedingsvraagstukken zullen er nauwkeurig worden onderzocht. Bedoeling is die nieuwe inzichten snel te vertalen naar de praktijk in de vorm van innovatieve varkensvoeders.

Het onderzoekscentrum zal als een gangbaar gesloten varkensbedrijf functioneren. Er is plaats voor 230 zeugen met bijbehorende biggen, opfokzeugen en 900 vleesvarkens. Zo kan het voedingsonderzoek alle diergroepen bestrijken en zullen er ook langetermijneffecten vastgesteld kunnen worden.

Via voerstations worden de varkens individueel gevoederd. Hierdoor kunnen meerdere voeders tegelijkertijd worden onderzocht. De Elsenpas heeft een SPF-status en belooft een strenge externe en interne bioveiligheid te zullen handhaven.

Door elk dier te identificeren via een chip is het mogelijk om van elke stap in de varkenslevenscyclus data op individueel dierniveau te verzamelen en te analyseren. Er zal aldus een grote hoeveelheid data worden verzameld. Verwacht wordt dat analyse van die database nieuwe mogelijkheden voor diensten en adviezen aan de varkenshouderij zal bieden.

De stallen van De Elsenpas zijn voorzien van een energiezuinig klimaatsysteem. Het overschot aan warmte van de zeugen en vleesvarkens, wordt in de luchtwasser via warmte-uitwisseling teruggewonnen en via een warmtepomp gebruikt voor de vloerverwarming van de biggenafdelingen. Dit systeem zorgt ook voor de verwarming van de centrale gang. De overige benodigde elektriciteit in de stal wordt geleverd via zonnepanelen op het dak. Het onderzoekscentrum zal aldus per saldo zelfs energie opleveren.

Als bedrijfsleider werd Zias Lukasse aangesteld. Hij werkte eerder op het praktijkbedrijf van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

Voor een impressie van De Elsenpas en meer informatie klik www.de-heus.nl/elsenpas

Bron: De Heus – 9 mei 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: