Nieuw record voor landbouwconjunctuurindex varkenshouderij sinds 2007

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft in het najaar van 2019 nagenoeg gelijk, na een lichte stijging in het voorjaar. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is toegenomen, maar het optimisme voor de komende zes maanden daalt. De varkenssector leeft op, vooral door de betere marktomstandigheden tijdens de voorbije zes maanden.

Advertising

Dat blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd in september 2019 en waaraan 493 land- en tuinbouwers deelnamen. Achter de cijfers gaat een grote variatie schuil. De index voor de varkenshouderij toont een forse stijging van 84 naar 113, een nieuw record sinds 2007. De omzet van de sector is opnieuw wat genormaliseerd. De varkenshouders schatten de voorbije periode dan ook zeer positief in (123), voor de toekomstige periode zakt het optimisme naar 103.

  • Meer dan de helft van de varkenshouders verwacht een status quo in de toekomstige prijzen en productievolumes.
  • Naar verwachting zal de Europese productie slechts 0,3% stijgen in 2019 (+2% vorig jaar).

Tegelijkertijd denken experts dat de interne consumptie met 1,4% zou kunnen teruglopen.

Advertising
  • De Europese prijzen voor varkenskarkassen liggen gemiddeld 23% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Op wereldschaal blijven de Europese prijzen ver boven die van de Verenigde Staten, Canada en Brazilië. China en Japan blijven de grootste importeurs van Europees varkensvlees.
  • Zoals voorheen liggen de Belgische prijzen (5% van het Europese productievolume) onder het Europese gemiddelde, maar toch zijn de laatste maanden ook de Belgische karkasprijzen beduidend blijven stijgen en het prijsniveau zit nu ruim boven het vijfjaarlijks gemiddelde. Ook de biggenprijzen tekenen eenzelfde stijgende evolutie af boven het gemiddelde. De prijskloof met de hogere Duitse prijzen blijft nog altijd bestaan, nadat die iets kleiner geworden was in de eerdere maanden.
  • De Europese export naar China is sterk toegenomen omdat men daar kampt met Afrikaanse varkenspest. Spijtig genoeg profiteert België niet van deze hausse, want onze export gaat nog steeds gepaard met import-stops bij verschillende importerende landen door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg bij everzwijnen.
  • De stijgende prijzen zijn het gevolg van de seizoensgebonden stijging, de verhoogde vraag vanuit China en het lagere aanbod (een al langer durende trend).
  • De mengvoederprijzen zijn in de voorbije periode na een stijging opnieuw licht gaan dalen.

De fruitsector klimt moeizaam uit een diep dal. De sierteelt en groenteteelt onder glas gaan dan weer achteruit. Algemeen zien alle sectoren de volgende zes maanden minder rooskleurig tegemoet.

Het aantal landbouwers dat de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden, neemt toe. Het aandeel stijgt ten opzichte van het voorjaar van 75% naar 85%. Die negatieve inschatting is voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden. Daarnaast ervaren landbouwers meer beperkingen vanuit de overheid. Vleesveehouders, akkerbouwers en siertelers melden de meeste belemmeringen.

Voor het volledige rapport klik conjunctuurbarometer_najaar_2019_website

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 21 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: