Nieuwe regels uitrijstop en mestopslag op akker

Vanaf 1 november tot en met 15 januari geldt een uitrijverbod voor alle meststoffen. Door MAP 6 start de uitrijstop dus 14 dagen vroeger voor meststoffen van type 1 (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) en type 3 (kunstmest, effluent en spuistroom). Opslaan op de akker mag wel weer opnieuw, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Na voorafgaande melding via het Mestbankloket mag men na 1 november wel nog meststoffen van type 1 rond de stam van fruitbomen aanbrengen.

Advertising

Ook mogen landbouwers door het van kracht worden van MAP 6 opnieuw meststoffen van type 1 (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) opslaan op de akker in de periode van 1 november tot en met 15 januari.

Absolute voorwaarde is echter dat de opslag moet afgedekt zijn op een luchtdoorlatende, semipermeabele wijze om insijpelen van regenwater te voorkomen. Die voorwaarde geldt niet voor de opslag van gecertificeerde gft- en groencompost en boerderijcompost.

Bovendien mag er maximaal zoveel mest op een perceel liggen, als er nadien zal worden op gespreid. Alleen meststoffen van type 1 mogen worden opgeslagen. De opslag van alle andere types meststoffen is verboden.

Het afdekken van de mest op semipermeabele wijze, moet alleen van 1 november tot en met 15 januari. Tijdens de rest van het jaar, hoeft de opslag niet afgedekt te worden, tenzij de opslag langer dan twee maanden voor het spreiden op de akker gelegd wordt. Dan is het afdekken op een luchtdoorlatende, semipermeabele wijze wel verplicht.

Bron: VLM – 31 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: