Nieuwe stap richting volledige uitwisselbaarheid Europese voedselveiligheidsschema’s

Vier organisaties die Europese voedselveiligheidsschema’s in Europa beheren hebben op 19 november 2019 een memorandum getekend over de verlenging met één jaar van de tijdelijke uitwisselbaarheid tussen OQUALIM en AIC, GMP + International, OVOCOM en QS met ingang van 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 mogen alleen bedrijven met een geldig OQUALIM-certificaat met scope ‘RCNA International’ goederen of diensten te leveren naar de andere standaarden. De gecertificeerde sites moeten voldoen aan alle vereisten vermeld in Bijlage 1 ‘Minimumeisen voor het selecteren, monitoren en evalueren van leveranciers’. Het bedrijf moet ook gecertificeerd zijn voor de scope ‘onaangekondigde audit’.

Advertising

De OQUALIM standaard RCF voor de productie van voedermiddelen maakt geen deel uit van de tijdelijke uitwisselbaarheid. Daarom moeten ‘RCNA International` gecertificeerde mengvoeder- of voormengselproducenten gebruikmaken van gecertificeerde leveranciers (GMP+ FSA, FCA, FEMAS of QS certificatie) of het Gatekeeper-protocol voor Verwerkte Voedermiddelen gebruiken.

De verlenging van de tijdelijke uitwisselbaarheid heeft betrekking op de activiteiten van:

  • Productie en op de markt brengen van mengvoeders, minerale voeders, vloeibare diervoeders, melkvervangers en voormengsels;
  • Distributie van en handel in mengvoeders, minerale voeders, vloeibare diervoeders, melkvervangers en voormengsels of distributie van voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor diervoeders. De distributie en handel van voedermiddelen of toevoegingsmiddelen moet altijd gecombineerd worden met een productie- of distributieactiviteit voor voormengsels of mengvoeders.

De tijdelijke uitwisselbaarheid is geldig voor een overgangsperiode van 1 jaar (1/1/2020 – 31/12/2020), waarin alle betrokken partijen zullen werken aan een volledige uitwisselbaarheid.

Bron: naar OVOCOM – 20 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: