Nitraatresiducampagne: is uw staalname al ingepland?

De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt af op 15 november. De Vlaamse Landmaatschappij herinnert er daarom andermaal aan dat de landbouwers zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig bemonsteren van hun percelen.

Landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen) en nog geen contact opnamen met een laboratorium, doen dat best zo snel mogelijk. Anders lopen ze het risico dat de bemonstering van hun percelen niet meer kan ingepland worden door het gekozen laboratorium. Als de Mestbank van de geselecteerde percelen geen analyseresultaat ontvangt, zal ze maatregelen en boetes opleggen.

Advertising

Op het Mestbankloket staat een gepersonaliseerd aanvraagformulier dat de landbouwers aan het erkend laboratorium van hun keuze kunnen bezorgen. Het tijdig bezorgen van het aanvraagformulier is op zich niet voldoende.

Als de landbouwer geen reactie ontvangt op zijn aanvraag, moet hij zelf opnieuw contact opnemen met het laboratorium. De landbouwer moet altijd een bevestiging vragen dat het laboratorium de stalen ook effectief zal nemen uiterlijk op 15 november.

Meer informatie over de nitraatresiducampagne 2016 is beschikbaar in de toelichting op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > Staalnames > Bodem > Nitraatresidu).

Meer informatie over het nitraatresidu en de beoordeling ervan is beschikbaar op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Controle > Nitraatresidu).

Bron: Mededeling VLM – 25 oktober 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *