Nog deelnemers gezocht voor nieuwe onderzoeksprojecten

 

Vorige week deden we al een oproep voor deelname aan een onderzoek naar PCV3. Binnenkort starten er ook nog Veepeiler-projecten die onderzoek voeren naar PRRSV, melkgift en Mycoplasma hyopneumoniae. Ook hiervoor zijn de onderzoekers momenteel op zoek naar geïnteresseerde deelnemers.  

Alternatieve monsternamemethodes voor PRRSV

Bloedname bij biggen in de eerste levensweek is niet vanzelfsprekend. Nochtans kan het interessant zijn om te onderzoeken of PRRSV bij deze dieren voorkomt om zo de PRRS-status van het bedrijf beter in beeld te krijgen. Meer en meer wordt er dan ook gezocht naar andere methodes om de PRRS-status van zuigende biggen te bepalen. In dit project wordt de praktische bruikbaarheid en de resultaten van alternatieve monsternamemethodes bij zuigende biggen in de Belgische situatie getest, gedemonstreerd en vergeleken met de gekende methodes. Hiervoor zoekt men vijf bedrijven met een klinische PRRS-uitbraak in de kraamstal (verwerpingen, vroeggeboortes…).

Melkgift bij zeugen
De algemene doelstelling van dit project is om de gezondheid, de productie en het welzijn van de zeug in de periode rondom werpen te verbeteren en op die manier de gezondheid en de productie van de biggen te optimaliseren. Hiertoe zal men ontstekingsremmers toedienen bij zeugen rondom het werpen op een bedrijf dat problemen heeft met verminderde melkgift. Verschillende parameters bij de zeug en haar biggen zullen worden opgevolgd om het effect van deze behandeling na te gaan. Men zoekt een bedrijf dat te kampen heeft met minstens drie van volgende symptomen:

  • bij zeugen rond werpen: koorts, verminderde melkgift, uierontsteking, vaginale uitval of verminderde eetlust
  • bij zuigende biggen: sterfte, diarree, ongelijke groei, lage groei, laag speengewicht.

Mycoplasma bij gelten en zeugen
Binnen dit project onderzoekt men het voorkomen van Mycoplasma-infecties bij gelten en zeugen en bijkomend ook bij hun biggen en bij de vleesvarkens. Op de deelnemende bedrijven zal de Mycoplasma-status intensief opgevolgd worden. Met behulp van deze informatie kan de adaptatie van gelten geoptimaliseerd worden en kan het risico op overdracht van infecties van de zeugen naar de biggen worden verminderd. Twee bedrijven die geïnfecteerd zijn met Mycoplasma hyopneumoniae, en die bovendien beschikken over minstens 50 zeugen per werpgroep en waar ook de vleesvarkens kunnen worden opgevolgd tot in het slachthuis, kunnen deelnemen aan dit project.

Hoe deelnemen?
Wilt u aan één van deze projecten deelnemen? Neem dan snel contact op met uw bedrijfsdierenarts. Hij kan u bij Veepeiler aanmelden. Of contacteer de DGZ helpdesk op 078.05.05.23 of helpdesk@dgz.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: