Noord-Brabantse varkenshouderij verlamd door nieuw provinciaal beleid

De varkenshouderij in de Nederlandse provincie Noord-Brabant wordt met een kostprijsverhoging van 3 cent per kilogram vlees opgezadeld. De Brabantse politiek heeft immers beslist om versneld ammoniakreducerende aanpassingen te eisen en de voorwaarden voor uitbreiding aan te scherpen.

De veeteelt is in de Nederlandse provincie Noord-Brabant een belangrijke sector. Anno 2017 huizen er in de provincie 700.000 koeien, 6 miljoen varkens en 17,7 miljoen kippen.

Advertising

Het Brabantse provinciebestuur stemde onlangs in met 2 nieuwe verordeningen die de veehouderij in Brabant verlamt. Beide verordeningen zijn opgesteld door de gedeputeerden Johan van Hout (Socialistische Partij, portefeuillehouder Natuur, Water en Milieu) en Annemarie Spierings (D66, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening).

Een en ander betekent dat per 1 januari 2022 alle Noord-Brabantse varkensstallen verplicht 85 procent van hun ammoniak moeten reduceren. In de praktijk komt dat neer op een luchtwasser op elke stal, als de stal ouder is dan 15 jaar. Stallen jonger dan 15 jaar moeten binnen 15 jaar na de vergunningsdatum alsnog emissiearm zijn.

De financiële impact van de aangenomen Verordening Natuurbescherming is groot. In een voorbeeld van het adviesbureau Exitus is berekend dat de meerkosten voor een vleesvarkensbedrijf met 6.000 vleesvarkens oploopt tot 1,34 eurocent per kilogram vlees.

Bijkomend is ook de 4e Verordening Ruimte aangenomen waarin vooral de zogenaamde ‘staldering’ de kosten voor de varkenshouderij doet oplopen. Staldering heeft als doel om in bepaalde gebieden van Noord-Brabant de ontwikkeling van de intensieve veehouderij een halt toe te roepen. Dat wil het provinciebestuur bereiken door bij elke uitbreiding te eisen dat er 110 procent van de aangevraagde oppervlakte voor hokdieren elders in het gebied gesloopt of herbestemd wordt. De te stalderen oppervlakte moet ook in gebruik zijn als hokdierbedrijf op peildatum 17 maart 2017 en de drie jaren voorafgaand. Een rekensom leert dat de meerkosten van staldering geschat worden op 1,7 cent per kilogram vlees of 1,10 per big.

Lees het volledige verhaal in het vakblad Varkensbedrijf. De augustus-editie valt uiterlijk per 28 augustus bij geabonneerden in de bus.

Bron: Rob van Ginneken in Varkensbedrijf aug 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: