Omgevingsvergunning Sus Campiniae eindelijk geregulariseerd

De toekenning van de Omgevingsvergunning aan het slachthuis Sus Campiniae is bevestigd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir volgde het unaniem gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Ter herinnering
Na de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in december 2018 om de eerder verworven milieuvergunning van Sus Campiniae (daterend van 2015) niet bijkomend te motiveren na een arrest van de Raad van State, diende Sus Campiniae op 18 februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Deze laatste kende Sus Campiniae, op basis van de gunstige adviezen van verschillende geconsulteerde onafhankelijke instanties, unaniem de vergunning toe op 18 juli 2019.

Er werd echter een beroepsprocedure ingesteld, waarna het aan de GOVC was om een advies te formuleren aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir. De GOVC bracht een unaniem positief advies uit. De minister kende nu op haar beurt, op basis van dit advies van de GOVC, de Omgevingsvergunning toe aan het slachthuis.

Bijkomende investeringen
Een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag was een nieuw Milieueffectenrapport (MER). Op basis van de adviezen van de MER-experten stelde Sus Campiniae in haar nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag bijkomende inspanningen voor in de vorm van extra investeringen, met name:

  • het plaatsen van extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen,
  • verdere optimalisatie van de bestaande luchtwasser,
  • het plaatsen van een biofilter op de waterzuivering en
  • de aanleg van een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van de varkens.

In totaal voorziet Sus Campiniae voor 1 miljoen euro aan extra investeringen.

?Zo investeren we nog verder om de impact van het slachthuis terug te dringen en ons maatschappelijk draagvlak verder uit te breiden. Voor ons is dit maatschappelijk draagvlak – dat een aanzienlijke omvang kent zoals vorig jaar bleek uit een petitie – erg belangrijk. Al van v??r de start van de bouw van ons slachthuis, communiceren wij daarom op regelmatige basis transparant met bewoners van de regio en onze buren op het bedrijventerrein via nieuwsbrieven, een online en telefonisch meldpunt, organiseerden we reeds een ?Openburendag?, en bieden wij nu ook een modern en toegankelijk infoplatform via onze recent vernieuwde website en recent gelanceerde LinkedIn-pagina?, reageren Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae in een persmededeling.

Bron: naar Sus Campiniae ?? 8 januari 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: