Onderzoek moet prioritair focussen op diergezondheid

Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket. De enquête (eerste helft 2017) peilde naar wensen en behoeften inzake kennis en soort onderzoek dat varkenshouders zeker nodig menen te hebben de komende jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat wilt u uit de wetenschappelijke bevindingen halen?

De hiaten werden doorgespeeld aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens. In hun sectoradviesactiviteiten (voorheen ‘voorlichting’ genoemd) zullen het Varkensloket, het Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens in de loop van 2018 in het bijzonder focussen op de bestaande kennis over het thema diergezondheid.

Advertising

Diergezondheid bovenaan

Tijdens de G30-varkenstop besliste de sector om de onderzoeksbehoeften van de Vlaamse varkenshouders in kaart te brengen. Het Varkensloket stelde een digitale enquête op die door het Departement Landbouw en Visserij begin 2017 werd gestuurd naar een 3.400-tal Vlaamse varkenshouders. 404 varkenshouders gaven hierbij hun onderzoeksbehoeften en -onderwerpen plus voorrangen aan.

Allereerst gaven de varkenshouders per diercategorie de relevantie van acht onderzoeksonderwerpen voor hun bedrijf aan. Daarna werden deze acht onderzoeksonderwerpen door de varkenshouders geprioriteerd (rang 1 meest prioritair – rang 8 minst prioritair). Op basis van de gemiddelde ranking is onderzoek dat focust op gezondheid, hygiëne en welzijn volgens de varkenshouders het meest prioritair, gevolgd door voeder-gerelateerd onderzoek (2), studies die focussen op bedrijfsmanagement en economie (3), fokkerij en vruchtbaarheid (4), huisvesting (5), kwaliteit (6), mest en milieu-gerelateerde zaken (7) en de biologische productie (8).

De varkenshouders scoorden nadien de subthema’s van hun drie meest prioritaire onderzoeksonderwerpen op een schaal van 0 (totaal onbelangrijk) tot 100 (zeer belangrijk). Binnen het door de varkenshouders als meest prioritair aangegeven onderzoeksonderwerp ‘gezondheid, hygiëne en welzijn’ kregen gezondheids-gerelateerde zaken zoals onderzoek naar medicatiegebruik en alternatieven voor antibiotica, vaccinatieschema’s en ziektekiemen de hoogste scores toebedeeld.

Dit weerspiegelde zich tevens in de bemerkingen die de varkenshouders in de enquête formuleerden. Alternatieven (o.a. pre/probiotica en vaccinatiestrategie) om het antibioticumgebruik terug te dringen, de haalbaarheid van een antibioticavrije productie, de impact van de speenleeftijd en een laag geboortegewicht op de dierprestaties en -gezondheid, de kostprijs van een moederloze big en luchtfiltratie worden door de varkenshouders aanzien als mogelijke onderzoekpistes.

Binnen het onderwerp ‘voeding’ komen voornamelijk de grondstoffenkwaliteit, het ontwikkelen van een snelle betaalbare meetmethode om de voederkwaliteit in te schatten, het inmengen van bijproducten in het voeder, de link tussen de voedersamenstelling, vleeskwaliteit, diergedrag en ziekteproblemen, de drinkwaterkwaliteit en -behoefte, en de rendabiliteit van voederbaktypes aan bod.

Andere bemerkingen richten zich eerder op het realiseren van een kostprijsdaling per kg vlees, de invloed van de varkenshouders op het marktgebeuren, de transparantie van toelagen en de basis voor de effectieve uitbetaling.

Gezonde varkens – gezond bedrijf

Het Departement Landbouw en Visserij, het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens plaatsen het thema diergezondheid nu centraal bij hun sectoradviesactiviteiten.

Onder de noemer ‘Gezonde Varkens-Gezond Bedrijf’ worden in 2018 alvast volgende acties gepland waarop varkenshouders, sectoradviseurs en dierenartsen worden uitgenodigd:

  • Jaarlijkse heropfrissingscursus varkenshouderij focust op ‘Optimaal vaccinatiebeleid’. Deze cursus gaat door in Torhout, Sint-Niklaas en Geel gedurende twee namiddagen (Torhout en Sint-Niklaas) en twee avonden (Bocholt) in januari en februari 2018.
  • Op 16 februari (Agridagen) wordt de digitale brochure ‘Kraamstalmanagement’ gelanceerd. In deze brochure worden verschillende aspecten belicht die bijdragen aan de vitaliteit en aldus de gezondheid van de biggen. De brochure zal kunnen worden gedownload via varkensloket.be en lv.vlaanderen.be. In het voorjaar worden de subthema’s ‘Vrijloopkraamstallen’ en ‘Biestmanagement’ ook in de vakbladen gepubliceerd.
  • In juni wordt op de ILVO-site in Melle een demo ‘Bioveiligheid‘ georganiseerd. Bedrijven die producten aanbieden die in dit thema passen en aan de demo willen deelnemen kunnen zich alvast kenbaar maken via suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be.

Bron: Departement Landbouw & Visserij, PC Varkens en Varkensloket – 15 december 2017

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *