Onverwachte toename parvo-gevallen

Bij DGZ zag men een toename van parvo-gevallen in 2017 en 2018, met een verdere sterke toename in september 2019. Deze toename komt onverwachts omdat er aangenomen kan worden dat quasi alle Vlaamse bedrijven vaccineren tegen het porcien parvovirus.

Verder onderzoek is lopend om na te gaan of er ook in Vlaanderen verschillende/nieuwe stammen van het porcien parvovirus type 1  circuleren.

Het porcien parvovirus type 1 geeft een hele waaier aan reproductiestoornissen (terugkeerders, kleine worpgrootte, te veel mummie’s, … ). De uitkomst op een bedrijf wordt vooral bepaald door het drachttijdstip waarop de transplacentaire infectie optreedt. Jarenlang werd er verondersteld dat het porcien parvovirus type 1 weinig evolueert.

Recente studies tonen echter aan dat het parvovirus wel evolueert: binnen het porcien parvovirus 1 werden er verschillende stammen vastgesteld (Streck et al., 2015; Meszaros et al., 2017). Bepaalde stammen zijn pathogener en zullen in grotere mate embryonale sterfte/mummificiatie tot gevolg hebben.

Op een bedrijf met klachten zoals te veel (onregelmatige) terugkeerders, kleine tomen en te veel mummies, kan de diagnose gesteld worden door het aantonen van het virus in de vruchtjes en/of aantonen van antistoffen in serum van niet-gezogen biggen en/of antistoffen in lichaamsvloeistoffen bij doodgeboren biggen.

Vaccineren nodig

Het Parvovirus is uiterst resistent in de buitenwereld en blijft bijgevolg persisteren op het bedrijf. Daarom moet er gevaccineerd worden om de kliniek te beperken. Gelten dienen tweemaal gevaccineerd te worden voor de eerste inseminatie. Gelten mogen niet op te jonge leeftijd (< 5-6 maand) gevaccineerd worden omdat het porcien parvovirus gepaard gaat met lange maternale interferentie.

Het is ten sterkste aanbevolen om hervaccinaties op regelmatige basis in de zeugenstapel uit te voeren. Ook (zoek)beren dienen gevaccineerd te worden, gezien ze het virus tijdens bronststimulatie/-detectie en/of  via het sperma kunnen verspreiden.

Bron: naar Elise Vandekerckhove (Boehringer Ingelheim) in Varkensbedrijf november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: