Ook de zesde VarkensAcademie werd erg gesmaakt

Al zes jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Op vrijdag 29 november 2019 was het alweer tijd voor de jaarlijkse trefdag. Ruim 350 deelnemers, waaronder naar verluidt 300 actieve varkenshouders, waren present.

Advertising

Lieven Louwagie, kabinetsmedewerker van gedeputeerde Bart Naeyaert, gaf het startschot van de studiedag. Hij lichtte het provinciale waterbeleid kort toe, belichtte de regelgeving en ging daarna dieper in op de aanleg van een waterput. Daarover deelde hij volgende tips:

  • weet dat je altijd een omgevingsvergunning nodig hebt om een waterput aan te leggen;
  • zorg voor een goed dossier;
  • informeer je bij de bevoegde instanties en lees het dossier na voor je het indient;
  • denk goed na waar je de overige grond zal afzetten.

Water, kostbaar goud

Advertising

“Water is een onmisbare factor op elk varkensbedrijf.” Zo openden An Cools en Anne-Sophie Vandevoorde van Inagro hun plenaire uiteenzetting.

Onderzoeker An Cools vestigde de aandacht op de kwaliteit van het drinkwater. “Drinkwater dat niet geschikt is, kan leiden tot diarree bij biggen, onvoldoende melkgift bij zeugen en plotse sterfte. Af en toe een waterstaal laten analyseren, is dus geen overbodige luxe”, raadde An aan. Ze besprak ook de mogelijke waterbronnen die een varkenshouder kan gebruiken, lichtte de voor- en nadelen toe en haalde veelgebruikte waterbehandelingstechnieken aan.

“Varkenshouders mogen niet vergeten dat water zeer gebieds- en bedrijfsafhankelijk is”, vulde adviseur Anne-Sophie Vandevoorde nog aan. “Niet in elke regio is er voldoende diepdrainagewater ter beschikking.” Met de hulp van Inagro kunnen varkenshouders een inschatting maken van hun waterbeschikbaarheid op basis van bodemkaarten en bodemprofielen.

Waarom spreken met consumenten moeilijk is

Vijftig jaar geleden waren koe, varken of boerenpaard top of mind bij consumenten. Vandaag zijn dat hond, kat en paard. “Maatschappelijke veranderingen hebben een grote invloed op de perceptie van de consument over veehouderij”, stelde Stef Aerts van Odisee Hogeschool. Maatschappelijke debatten over dierenwelzijn, klimaat en mest zijn vandaag dan ook niet meer weg te denken. Vaak staat het leven van de consument ver af van dat op het landbouwbedrijf. Hoe moeten varkenshouders daarmee omgaan? En hoe kunnen ze consumenten duidelijk maken dat ze hun dieren met veel liefde verzorgen?

De spreker overtuigde de deelnemers om positief om te gaan met vragen van consumenten. Ter illustratie maakte hij de vergelijking met examens bij studenten. “Enkel als je het antwoord niet weet, voelt de vraag vervelend aan.” Als varkenshouders zelf begrijpen waarom ze iets op een bepaalde manier doen, dan kunnen ze een overtuigend antwoord bieden op vragen. “Begrip vragen begint dus bij jezelf begrijpen. Vertel de consument wat je doet en waarom je het zo doet. Heb geen schrik voor vragen.”

Namiddag vol techniek

De Afrikaanse varkenspest zorgde in China – en bij uitbreiding in heel Azië – voor een productiedaling. Voor (West-)Europese varkenshouders zijn de gevolgen positief: de sector noteerde dit jaar hogere biggen- en vleesvarkensprijzen. Tegelijk moet de intensieve veehouderij zich blijven wapenen tegen deze en andere ziektes. De aandacht voor bioveiligheid mag niet verzwakken. Daarom zette Inagro onder meer knaagdierbestrijding en dysenterie op het namiddagprogramma. Daarin kon er traditiegetrouw gekozen worden tussen zes workshops. Naast knaagdierbestrijding en dysenterie kwamen eigen aanfok van zeugen, sleutelmomenten in de opfok van biggen, vennootschapswetgeving en verkoopstrategie aan bod.

William Matthijs (DSM Nutritional Products) vertelde waarom bepaalde aspecten in de zeugenhouderij extra aandacht verdienen. Denk aan de controle van gelten voor introductie in de zeugenstapel, urineweginfecties, voldoende vochtopname voor werpen en de biestopname bij biggen. Daarnaast vestigde hij de aandacht op de toekomstige uitdagingen voor de varkenshouderij. Hij ging dieper in op antibioticareductie en vrijloopkraamhokken.

Dirk Coucke (CEO United Experts Group) gaf inzicht in de kansen van prijsafspraken in de fysieke markt en op de termijnmarkten. “Dat kan de rentabiliteit in de varkenshouderij gevoelig verhogen”, klonk het.

An Cools en Nathalie Nollet (Inagro) schetsten de voor- en nadelen van eigen aanfok ten opzichte van de aankoop van zeugen. Laurens De Cock en Charlotte Vandaele (SBB) gaven inzicht in de nieuwe vennootschapswetgeving. Daarnaast schetsten ze wanneer het zinvol is om over te schakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap.

Belevingsdag Water op 6 februari 2020

Ook in 2020 biedt de VarkensAcademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen. Zo kan men op 6 februari deelnemen aan de Belevingsdag Water in het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf’. Noteer alvast de datum.

Daarnaast kan je als varkenshouder nog altijd aansluiten bij een kenniscoöperatie. Drie tot vier keer per jaar komen kleine groepjes varkenshouders samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over een technisch thema. Voor jonge en/of startende varkenshouders is er een specifieke groep. Dit jaar ondernam een van de bestaande studieclubs een leerrijke studiereis naar het bedrijf Bankers in Nederland.

De zevende trefdag van de Varkensacademie zal doorgaan op vrijdag 27 november 2020.

Bron: naar Inagro – 3 december 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: