Ook vleesvarkensbedrijven kunnen nu starten met het PRRS-programma

Al sinds 2015 bindt de sector de strijd aan tegen het PRRS-virus. Ook in 2020 blijft dat zo. De accenten van het programma liggen nog steeds op zowel de certificering van de KI-centra en ondersteuning van de fokbedrijven, als op de verdere verdieping van de PRRS-Monitor voor de conventionele bedrijven. Nieuw is dat vleesvarkensbedrijven nu eveneens kunnen instappen in het programma. De hele sector kan bovendien genieten van een verhoging van de tussenkomst voor de laboratoriumonderzoeken vanuit het Sanitair Fonds. Aldus een mededeling vanwege DGZ.

In 2020 stijgt de tussenkomst van het Sanitair Fonds voor laboratoriumonderzoeken naar 8,5 euro per ELISA en 31,5 euro per PCR PRRSV. Sequentiebepalingen worden volledig gefinancierd vanuit het Fonds.

Nieuwigheden voor conventionele bedrijven

Nieuw is de PRRS-Monitor Vleesvarkens. Deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen die reeds geruime tijd (minstens 3 keer) enkel negatieve resultaten hadden bij de biggen, kunnen instappen in deze nieuwe Monitor. Uiteraard kunnen ook vleesvarkensbedrijven waar geen biggen aanwezig zijn, gebruikmaken van de PRRS-Monitor Vleesvarkens. Ook deze Monitor wordt driemaal per jaar uitgevoerd. De deelnemers kunnen kiezen of ze bloedmonsters (5 of 10 per leeftijdscategorie) laten onderzoeken, dan wel kauwtouwen (2 per leeftijdscategorie), en dit einde voormest en einde afmest. Het laboratorium onderzoekt de monsters op aanwezigheid van PRRSV door middel van PCR en spoort ook antistoffen op. Wanneer PRRSV teruggevonden wordt in de bloedmonsters, gaat het labo na met welke specifieke PRRSV-stam de biggen geïnfecteerd zijn.

Ook nieuw is de PRRS-Monitor Varkensbedrijf. Hieraan kunnen bedrijven deelnemen die negatieve biggen en vleesvarkens hebben én die niet vaccineren tegen PRRSV. De PRRS-Monitor Varkensbedrijf voorziet een systematische monitoring van de opfokdieren (gelten en beren) bij aankomst in de quarantaine gecombineerd met een monitoring van de zeugen en varkens die op het bedrijf aanwezig zijn. Deze laatste monitoring kan 1 of 3 maal per jaar plaatsvinden. Het laboratorium onderzoekt door middel van ELISA of er in de monsters antistoffen voorkomen tegen PRRSV.

PRRS-aanpak voor KI-centra en fokbedrijven

De KI-centra – die zich aan het begin van de varkensketen bevinden – kunnen binnen het PRRS-programma het statuut ‘PRRS-gecontroleerd’ behalen. Ook voor fokbedrijven, zowel voor gelten als voor beren, is er ondersteuning voorzien.

Bron: naar DGZ – 2 januari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: