PCV2d wellicht overheersend PCV2-genotype bij Circo-kliniek op Vlaamse varkensbedrijven

Sinds de ontdekking van het Porcien Circovirus type 2 (PCV2) in de late jaren ’90 heeft het genetisch materiaal van het virus zich voortdurend gewijzigd, waardoor er verschillende varianten (zgn. genotypen) van het virus zijn ontstaan. In een recent onderzoek uitgevoerd door het labo van DGZ Vlaanderen en Ceva Santé Animale werd nagegaan welke PCV2-veldstammen er momenteel op de Vlaamse varkensbedrijven circuleren.

Bij de ontdekking van PCV2 in 1997 was de varkensstapel hoofdzakelijk besmet met het PCV2a virus. Dit type is de basis voor alle huidig beschikbare commerciële PCV2-vaccins. In de periode 2000 – 2006 was er een eerste belangrijke verschuiving van het PCV2a naar het PCV2b-genotype. Deze verschuiving viel samen met het optreden van ernstige PCV2-gerelateerde ziekte-uitbraken (wegkwijnziekte). Vanaf eind 2007 zijn op grote schaal vaccins ingezet in de varkensstapel die voornamelijk geïnfecteerd was met PCV2b.

Sinds 2012 heeft in Noord-Amerika het PCV2d-genotype de plaats ingenomen van het voorheen dominante PCV2b genotype. Een vergelijkbare trend is ook beschreven in Europa en Azië. Dit is de tweede belangrijke PCV2-genotype verschuiving sinds de ontdekking van het virus.

Vlaamse proefresultaten

Door het labo van DGZ Vlaanderen en Ceva Santé Animale werd recent een volledige genoomanalyse uitgevoerd van 54 PCV2-isolaten die verzameld werden uit organen van biggen en vleesvarkens met PCV2-gerelateerde kliniek die in het labo van DGZ werden aangeboden voor autopsie in de periode juli 2017 – september 2018. Van de onderzochte PCV2-isolaten werd 13,0% geïdentificeerd als PCV2a, 3,7% als PCV2b en 83,3% als PCV2d. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de aanwezigheid en opkomst van PCV2d in Vlaanderen en geven aan dat PCV2d waarschijnlijk het overheersende PCV2-genotype is betrokken bij PCV2 gerelateerde kliniek op de Vlaamse varkensbedrijven.

De mogelijke toename van de ziekteverwekkende eigenschappen van het opduikende PCV2d-genotype en de werkzaamheid van de beschikbare vaccins (allen afgeleid van het PCV2a-genotype) tegen infecties met dit PCV2d-genotype, vormen een belangrijk onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels werd al voor een aantal PCV2-vaccins aangetoond dat ze bescherming bieden tegen PCV2d-infecties. Ook in de toekomst zal verdere opvolging van de genetische evolutie van PCV2 en de werkzaamheid van de beschikbare vaccins tegen nieuw opduikende PCV2-genotypes noodzakelijk zijn.

Bron: naar Liesbeth Allais (DGZ) en Peggy De Backer (Ceva)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: