PCV3 circuleert nu ook in België – Veepeiler zoekt bedrijven voor verder onderzoek

Recent werd op een Antwerps vleesvarkensbedrijf voor de eerste keer in België PCV3 gedetecteerd. De vleesvarkens hadden PDNS-achtige letsels, en ernstige huidletsels ter hoogte van het scrotum. Bijna gelijktijdig werd in West-Vlaanderen ook PCV3 teruggevonden in het bloed van vleesvarkens met PDNS-letsels. In hoeverre PCV3 verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld, is nog onduidelijk. Daarom zoekt Veepeiler Varken deelnemers voor haar project om dit verder uit te zoeken.

PCV3 is een virus dat in 2015 ontdekt werd in de VS bij varkens met het Porcien Dermatitis en Nefropathie Syndroom (PDNS) en vruchtbaarheidsstoornissen. Daarna werd het ook in de rest van de wereld gedetecteerd bij dieren met PDNS, vruchtbaarheidsproblemen, ademhalingsstoornissen en ontsteking van de hartspier. En nu dus ook in België. Omdat PCV3 ook teruggevonden wordt in gezonde dieren, blijft de rol van het virus als oorzaak van de gezondheidsproblemen nog onduidelijk.

Veepeiler Varken werd recent gecontacteerd omwille van een probleem bij de afmest van intacte beren. De dieren vertoonden een blauwverkleuring ter hoogte van het scrotum waarbij de huid van de balzak in sommige gevallen volledig aan het afsterven was. Het was allerminst duidelijk waaraan de symptomen te wijten konden zijn. In het bloed van een aantal aangetaste dieren werd het PCV3-virus gedetecteerd. Bijna tegelijkertijd was er een klacht van sterk verhoogde sterfte in combinatie met PDNS bij vleesvarkens op een West-Vlaams vleesvarkensbedrijf. Bij deze varkens werd er zowel PCV2 als PCV3 teruggevonden.

Bedrijven gezocht voor verder onderzoek

PCV3 circuleert  dus ook in België en komt zowel in het Oosten als in het Westen van het land voor. In welke mate dit virus een oorzaak of medeoorzaak van ziekteproblemen kan zijn, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek zal ook moeten uitwijzen welke maatregelen een bedrijf kan nemen om een infectie onder controle te houden of te vermijden.

Veepeiler Varken is momenteel op zoek naar vier bedrijven met PCV2-achtige symptomen. Door middel van bloedonderzoek en autopsie op biggen in de biggenafdeling, zal Veepeiler nagaan of PCV3 aanwezig is op deze bedrijven.

Hebt u op uw bedrijf problemen met biggen die achterblijven, opgezette liesplooilymfeknopen hebben, of PDNS-achtige letsels vertonen? En wil u graag weten of PCV2 en/of PCV3 mogelijk ook op uw bedrijf aanwezig zijn? Neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts. Die kan uw bedrijf aanmelden om deel te nemen aan het Veepeilerproject.

Bron: DGZ-nieuwsbrief – 8 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: