Percelen geselecteerd voor nitraatresiducampagne 2017 bekendgemaakt

De Mestbank vraagt aan alle landbouwers om op het Mestbankloket na te gaan of er voor hun bedrijf percelen aangeduid zijn voor een nitraatresidubepaling. Men kan (of moet soms) hierover meldingen doorgeven aan de Mestbank uiterlijk tot 29 september 2017.

Advertising

Wie geeft opdracht aan het laboratorium om stalen te nemen?

Als landbouwer moet u controleren of u zelf opdracht moet geven aan een erkend laboratorium voor de nitraatresidubepaling dan wel of de Mestbank de nitraatresidubepaling zal laten uitvoeren.

Advertising

Als op het percelenoverzicht ‘Controlestalen in opdracht van de Mestbank’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. Die staalname wordt uitgevoerd door een door de Mestbank aangeduid laboratorium. Betrokken landbouwers hoeven dan zelf geen contact op te nemen met een laboratorium.

Anders is het als op het percelenoverzicht ‘Verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten’ staat. Dan moet de landbouwer zelf opdracht geven aan een erkend laboratorium om het nitraatresidu te bepalen op de aangeduide percelen. Er staat daarvoor een gepersonaliseerd aanvraagformulier op het Mestbankloket.  Opgelet: het niet nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en bovendien tot de aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie.

Welke meldingen moeten landbouwers doorgeven over de geselecteerde percelen?

o   alle omstandigheden die ervoor zorgen dat een geselecteerd perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsterd worden.
Denk maar aan werken op een perceel. Of een perceel dat niet bereikbaar of afgesloten is. Of dieren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de staalnemer. Of nog een andere reden. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Als de staalnemer het perceel niet kan bemonsteren om redenen die de landbouwer vooraf kon voorzien en die hij niet gemeld heeft, dan zal dat gevolgen hebben voor het bedrijf.

o   teeltschade of oogstmislukking op een geselecteerd perceel
De landbouwer voegt bewijsstukken toe voor alle percelen met teeltschade op het bedrijf. De Mestbank kan dan één of meerdere vervangpercelen aanduiden. Als de schade niet of te laat gemeld wordt, moet het geselecteerde perceel bemonsterd worden en telt het gemeten nitraatresidu onherroepelijk mee. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al legt de landbouwer nog bewijzen voor.

o   de wens om aanwezig te zijn bij de staalname of de toepassing van band-of rijbemesting na 1 juli, voor controlestalen in opdracht van de Mestbank.

Wordt dat uiterlijk op 29 september gemeld, dan brengt de Mestbank het laboratorium op de hoogte. Na 29 september moet de landbouwer hiervoor zelf rechtstreeks contact opnemen met het aangeduide laboratorium.

Vanaf 1 oktober kunnen landbouwers via het Meldpunt een melding doen als zij denken dat de staalname niet correct uitgevoerd werd of als zij andere onregelmatigheden vaststellen. De VLM zal dan een onderzoek instellen naar de gemelde onregelmatigheden.

Meer informatie over de nitraatresiducampagne 2017 is beschikbaar in de toelichting op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > Staalnames > Bodem > Nitraatresidu).

Meer informatie over het nitraatresidu en de beoordeling ervan is beschikbaar op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Controle > Nitraatresidu).

Bron: VLM – 20 september 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: