Project ‘coaching naar betere gezondheidsstatus’ zoekt nog geïnteresseerde varkenshouders

Op 1 juli startte Inagro, in samenwerking met UGent, DGZ en PVL-Bocholt een nieuw demonstratieproject: ‘Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus’. De initiatiefnemers zijn op zoek naar 15 Vlaamse varkensbedrijven die hun speenmanagement willen verbeteren en die streven naar een beperkt gebruik van antibiotica of zinkoxide.

DGZ en Inagro werkten eerder al een checklist uit die de kritische punten van de speenperiode identificeert. Deze checklist werd gevalideerd op verschillende bedrijven die al een tijdje succesvol spenen zonder preventief gebruik te maken van antibiotica. Dit demoproject zal gebruikmaken van de digitale versie van deze checklist.

De checklist spitst zich niet alleen toe op het spenen zelf, maar ook op alles wat eraan vooraf gaat. Via de checklist worden alle stappen overlopen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de biggen na spenen en zoeken we waar verbetering mogelijk is. Samen met de deelnemende varkenshouders en hun bedrijfsdierenarts leggen de onderzoekers de kritische werkpunten van elk van de deelnemende bedrijven bloot en identificeren één kritisch werkpunt waaraan ze actiepunten koppelen.

Vervolgens bepalen ze in onderling overleg welke acties haalbaar zijn om uit te voeren. Deze actiepunten zullen ze ‘SMART’ formuleren. Dit betekent dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. De actiepunten zullen sterk bedrijfsafhankelijk zijn maar gaan meestal om aanpassingen in het management. Voorbeelden van actiepunten kunnen zijn het opvolgen en bijsturen van de conditie van de zeugen, het herbekijken van het vaccinatieschema,  een meer hygiënische werkwijze bij het behandelen van de biggen of een hogere speenleeftijd.

Actie op jouw bedrijf?

Dit project is op zoek naar 15 Vlaamse varkensbedrijven die hun speenmanagement willen verbeteren en die streven naar een beperkt gebruik van antibiotica of zinkoxide. Binnen dit project zullen we samen met jou, je bedrijfsdierenarts en eventuele andere adviseurs het speenmanagement op jouw bedrijf onder de loep nemen en aanpakken. De projectpartners zullen je ook vertrouwd maken met en ondersteunen bij het gebruik van management-apps voor de opvolging hiervan.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Inagro via info.varkenshouderij@inagro.be

Bron: naar Nathalie Nollet – Inagro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: