Projectaanvragen operationele groepen uiterlijk 15 mei versturen

Minister Schauvliege doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP). In operationele groepen organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een concreet vraagstuk uit de praktijk en werken zij samen een innovatieve oplossing uit.

Dit jaar zijn bijkomende geldmiddelen voorzien om diverse sectoren te ondersteunen. In de plantaardige sector zullen 5 operationele groepen worden gefinancierd. De aandacht gaat prioritair uit naar projecten in de fruitteelt. In de dierlijke sectoren past de oproep in de crisismaatregelen die minister Joke Schauvliege reeds heeft aangekondigd.

Advertising

Voor de sectoren rundvlees, varkensvlees en schapenvlees zullen maximaal 10 operationele groepen worden gefinancierd. De groepen moeten werken aan de stimulering van de economische duurzaamheid van bedrijven en bijdragen aan het stabiliseren van de markt. Bovendien moet het economische voordeel van de steun volledig aan de landbouwers ten goede komen.

De operationele groepen in de dierlijke sectoren moeten ook werken aan één van de volgende acties:

  • kleinschalige landbouw;
  • het toepassen van extensieve productiemethoden;
  • het toepassen van milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden;
  • het uitvoeren van samenwerkingsprojecten;
  • het uitvoeren van kwaliteitsregelingen of projecten ter bevordering van de kwaliteit en de toegevoegde waarde;
  • opleiding op het gebied van financiële instrumenten en risicobeheersinstrumenten.

De maximale steun per operationele groep bedraagt 30.000 euro. De indiener en partners moeten zelf instaan voor 10 procent cofinanciering.

Het aanvraagformulier en de handleiding van het aanvraagformulier, aparte documenten voor de oproep crisis in de dierlijke sector en voor de oproep plantaardige sector, zijn samen met meer informatie beschikbaar op: www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen.

Een digitaal exemplaar van de projectaanvragen moet verstuurd worden naar operationelegroepen@lv.vlaanderen.be ten laatste op maandag 15 mei 2017.

Bron: Kabinet Schauvliege – 4 april 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: