Projecten BioBIG en Boerenkost/Boerenworst weldra van start

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van 240.000 euro uit voor de werking van acht operationele groepen. Die gaan in de eerste helft van 2019 van start. Specifiek naar de varkenshouderij toe zijn er twee thema’s: BioBIG en Boerenkost/Boerenworst.

Met de oprichting van deze groepen – behalve om de varkenshouderij gaat het ook om pocketvergisting, bemesting, geïntegreerde gewasbescherming en precisielandbouw –  wil de Vlaamse overheid innovatie stimuleren door een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers.

Voor een overzicht van de operationele groepen klik Overzicht van de lijst operationele groepen

BioBIG, samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen (ILVO)

Biologische speenvoeders lijken minder smakelijk en zouden meer eiwit bevatten dan speenvoeders in de gangbare varkenshouderij, waardoor biggen er te weinig van eten en vatbaarder zijn voor infecties.

De operationele groep ‘BioBIG’ brengt biologische varkenshouders, voorlichters, een veevoederfabrikant en onderzoekers samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de optimale voedersamenstelling voor gespeende biggen en na te gaan in welke mate en hoe de samenstelling ervan kan worden geoptimaliseerd.

Door het inzetten van optimale speenvoeders en het aanpakken van de kritische factoren in het speenmanagement, zullen de biologische varkenshouders in staat zijn om biggen efficiënter te spenen (betere gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost).

Boerenkost/Boerenworst – een innovatief concept voor het combineren van vraag/aanbod-matching & vermarkting (Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders)

De operationele groep ‘Boerenkost/Boerenworst’ wil de mogelijkheden van een stabielere marktprijs onderzoeken.

  • Is een betere afstemming tussen aanbod en vraag mogelijk door zelf rechtstreeks in te grijpen op het aanbod levende varkens dat aangeboden wordt op de markt?
  • Is het mogelijk om varkensvlees in te vriezen op een moment dat het aanbod de vraag overschrijdt, en omgekeerd vriesvoorraden op de markt brengen wanneer er een tekort is?
  • Indien varkenshouders zich op die manier engageren in de keten stroomafwaarts, is het dan mogelijk om de keten te verkorten?
  • Het onderscheidend vermogen van deze ‘verkorte keten’ zou erin kunnen bestaan dat de varkenscoöperatie vaste prijzen kan aanbieden, aan zowel varkenshouder als afnemer. Op welke manier kan ingespeeld worden op wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en consumentengedrag?
  • Zou het mogelijk zijn om een authentiek product (boerenworst) te upgraden tot een modern, gezond en compleet voedingsmiddel voor een correcte prijs (boerenkost)?

Voorliggend EIP-project onderzoekt de opportuniteiten en knelpunten op coöperatief, technisch en commercieel gebied.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 3 januari 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: