PRRS en mycoplasma verspreiden tot 9 km via lucht

Dat Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) en Mycoplasma hyopneumoniae zich via de lucht verspreiden, is bekend. Hoe ver deze verspreiding gaat en of deze pathogenen dan nog infectueus zijn, namen onderzoekers aan de Amerikaanse Universiteit van Minnesota onder de loep.

Hiertoe werden 252 vleesvarkens kunstmatig geïnfecteerd met beide ziekteverwekkers die vaak samen voorkomen. In een straal van 16 km was er geen enkel ander varkensbedrijf, noch vond er transport van varkens of mest plaats. Vervolgens werden er luchtmonsters verzameld in de directe omgeving van de stal en verder weg. Om te testen of de aanwezige pathogenen ook nog infectieus waren, werden ze opnieuw gebruikt om een kunstmatige besmetting uit te lokken. Direct bij de luchtuitlaat van de stal was 100 procent van de stalen PRRS positief en 38 procent testte positief voor mycoplasma.

Advertising

Uit de verdere omgeving waren 5 van de 114 stalen positief voor PRRS. Het verste staal werd op 9,1 km van het bedrijf verzameld. Daarnaast testten zes stalen positief voor mycoplasma, waarvan het verste op 9,2 km van het bedrijf werd aangetroffen.

Alle verzamelde luchtstalen vertoonden, met een overeenkomst van meer dan 99 procent, een nagenoeg perfecte overkomst met de pathogenen in de stal. Er werd een duidelijk verschil in concentratie aangetroffen tussen de luchtstalen die nabij de stal werden genomen en de stalen op grote afstand. De gradiënt van de PRRS-virusconcentratie nam af van logaritme 4 naar log 2 en werd dus ongeveer honderdmaal verdund over de afstand van 9 kilometer. Toch bleken alle stalen infectieus te zijn en dit voor zowel PRRS als mycoplasma.