Slachthuis Tielt moet ‘aanvaardbaar’ actieplan voorleggen

Bij arrest nr. 237.899 van 3 april 2017 besliste de Raad van State om voorlopig nog geen uitspraak te doen over de spoedprocedure tot schorsing die de nv Exportslachthuis Tielt heeft ingesteld tegen de sluitingsbeslissing van de inspectie Dierenwelzijn van 24 maart 2017. Het slachthuis blijft dan ook gesloten. 

In een mededeling op de website van de Raad van State luidt het als volgt: ‘De vastgestelde overtredingen worden immers door de verzoekende partij niet betwist. De activiteiten kunnen, volgens de bewoordingen van de sluitingsbeslissing zelf, weer worden opgestart als het slachthuis een aanvaardbaar actieplan voorlegt dat een oplossing biedt voor de vastgestelde overtredingen en dat door de dienst Dierenwelzijn wordt goedgekeurd. Uit de gegevens van de zaak blijkt dat aan dit actieplan wordt gewerkt. Het slachthuis kan aldus zelf het nodige doen om de sluiting ongedaan te maken door een aanvaardbaar actieplan voor te leggen en te laten goedkeuren. De zaak wordt in voortzetting gesteld op de terechtzitting van 20 april 2017.’

Advertising

Bron: Raad van State – 3 april 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: