Staartbijten tegengaan met tool Varkensloket

Het Varkensloket stelde onlangs de Staarten Toets voor. Dit is een risicoanalyse die de veehouder samen met de dierenarts kan invullen met als doel om het probleem van staartbijten op het bedrijf in kaart te brengen en aspecten aan te duiden die verbeterd kunnen worden. De evaluatiemethode is binnenkort beschikbaar op de website www.varkensloket.be

Staartbijten brengt niet alleen een verminderd dierenwelzijn met zich mee, maar ook een economische kostenpost. De varkenshouder heeft er dus baat bij om preventieve maatregelen tegen staartbijten in te zetten op zijn bedrijf, maar dit is niet altijd eenvoudig. Het probleem wordt immers in de hand gewerkt door stress en frustratie en om dat tegen te gaan, moeten er op verschillende vlakken aanpassingen gebeuren.

Advertising

De risicoanalyse van Varkensloket behandelt daarom verscheidene categorieën. Zo stelt men meerdere vragen over hokverrijking, voeder en water, ruimte, thermisch comfort en luchtkwaliteit, gezondheid en hygiëne, en ten slotte, diergebonden indicatoren. Het antwoord op elke vraag leidt tot een code groen, oranje of rood. Die laatste twee codes vormen meteen ook aspecten die verbeterd kunnen worden in de strijd tegen staartbijten.

Meer informatie over goede hokverrijking vind je op omgevingvlaanderen.be\dierenwelzijn

Bron: Departement Omgeving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: