Studie over waarde van dikke fractie na mestscheiding beschikbaar

In de literatuurstudie ‘Waarde van dikke fractie na mestscheiding als bron van organische stof’ worden meer dan 70 referentie samengevat over de techniek van mestscheiding, de samenstelling van de dikke fractie, de bijdrage aan de opbouw van organische stof in de bodem en de wetgeving omtrent dikke fractie.

In Vlaanderen komt steeds meer dikke fractie van mest beschikbaar, door de toegenomen mestscheiding. Dit is een gevolg van de gestegen mestverwerking en de toegenomen interesse van rundveehouders, maar ook varkenshouders, in de toepassing van de dunne fractie op het eigen bedrijf.

Advertising

Dikke fractie is een interessante bron van organische stof. Het effectieve organische koolstofgehalte (EOC) – de hoeveelheid koolstof die één jaar na toediening nog overblijft in de grond en dus bijdraagt aan de opbouw van organische stof in de bodem – is bij dikke fractie rundermest zelfs 34 procent hoger dan bij runderstalmest. Dikke fractie van varkensmest heeft dezelfde EOC-waarde als runderstalmest.

Voor het volledige document klik Literatuurstudie-dikke-fractie-final

Deze literatuurstudie werd geschreven in opdracht van het LEADER Haspengouw project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’, een project van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Bodemkundige Dienst van België, PIBO Campus, PVL, Boerenbond en Danone met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg.

Bron: VCM – 5 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: