Uitrijden drijfmest na oogst hoofdteelt

Het uitrijden van mest na de oogst van de hoofdteelt is strikt gelimiteerd in tijd en hoeveelheid. Er zijn twee aparte regelingen; voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Daarnaast hangt de uitrijregeling ook af van het type bodem, teelt en soort mest.

De DLV-nieuwsbrief van juli 2017 zet de omstandigheden waarin type 2-meststoffen uitgereden mogen worden nog eens op een rijtje. Er wordt tevens verwezen naar een handige overzichtskalender.

Advertising

Voor niet-focusbedrijven

  • Op grasland kan t.e.m. 31/8 mengmest toegediend worden (zowel voor klei- als niet-zware kleigronden).
  • Na de oogst, t.e.m. 31/8, als een nateelt wordt ingezaaid uiterlijk op 31/7.
  • Na de oogst, t.e.m. 31/8, als een vanggewas (vb. mosterd) wordt ingezaaid na 31/7 en uiterlijk op 31/8. De hoeveelheid uit te rijden drijfmest wordt hier wel beperkt tot 36 kg Nwerkz/ha, wat overeenkomt met 60 kg Ndierl uit drijfmest.
  • Na de oogst, t.e.m. 31/8, als een specifieke teelt (vb. aardbeien) wordt ingezaaid/geplant na 31/7 en uiterlijk op 31/8. De uit te rijden dosis wordt hier ook beperkt tot 36 kg werkz./ha.
  • Op de zware kleigronden, mag na de oogst van de hoofdteelt drijfmest uitgereden worden tot 15/10. Na 1/9 is de hoeveelheid wel beperkt tot 100 kg Nwerkz/ ha (= 170 kg Ndierl uit drijfmest) op voorwaarde dat een nateelt ingezaaid wordt uiterlijk op 31/8. Als de meststof na 16/8 wordt uitgereden, moet de nateelt binnen de 14 dagen ingezaaid worden.

Voor focusbedrijven

  • Op grasland kan t.e.m. 15/8 mengmest geïnjecteerd worden (ongeacht zware klei of niet-zware kleigronden).
  • Op de niet-zware kleigronden: mengmest kan toegediend worden t.e.m. 15/8, als na de oogst van de hoofdteelt en uiterlijk op 31/7 een nateelt wordt ingezaaid.
  • Op de zware kleigronden kan mengmest toegediend worden tot 15/10. Na 1/9 wordt de hoeveelheid gelimiteerd tot 100 kg Nwerkz (= 170 kg Ndierlijk). Mengmest kan hier na de oogst van de hoofdteelt, enkel toegediend worden mits inzaai van een nateelt uiterlijk op 31/7.

Klik op onderstaande link voor de DLV-kalender met op de ene pagina de regeling voor de niet-focusbedrijven, op de andere voor de focusbedrijven. De term ‘nateelt’ is hier de verzamelnaam van een groenbedekker, vanggewas of een volgteelt.

DLV-kalender uitrijregeling drijfmest type 2

Bron: DLV-nieuwsbrief van 13 juli 2017

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: