Update AVP-situatie in Duitsland week 38

Op woensdag 16 september 2020 werden in de deelstaat Brandenburg nogmaals vijf everzwijnen aangetroffen en positief getest op Afrikaanse varkenspest. Het betrof vier dode dieren en één neergeschoten ziek dier. De vindplaats is zeer dicht bij de vindplaats van de resten van het eerste AVP-everzwijn op Duits grondgebied. De eerder ingestelde beschermingszone van 3 km en de veiligheidszone van 20-25 km, hoeven niet aanpast te worden.

De vindplaatsen liggen echter precies nabij een grensgebied van twee Duitse provincies (Kreis). De eerste betreft de Kreis Spree-Neisse, en nu ook de Kreis Oder-Spree. De naamgeving van deze regio’s verwijzen naar de verschillende rivieren in dat gebied. Het betreft een grote regio met uitgestrekte bossen, meren en natuurgebieden.

Advertising

Binnen de 20-25 km zone liggen volgens de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg 50 varkensbedrijven met een totaal van 15.000 varkens. Het grootste bedrijf zou zo’n 5.000 varkens huisvesten.

In die veiligheidszone is het nu eveneens verboden om veldwerkzaamheden te verrichten; versta: geen maisoogst, geen grasoogst, geen inzaai van wintergewassen, enz. Opzet is de everzwijnen in de buurt niet te verstoren en aldus te vermijden dat de verspreiding van het virus wordt bevorderd.

Rond het kerngebied van de gevonden wilde zwijnen is een 12 km elektrische versperring opgesteld. Een dergelijk ‘hek’ was al langere tijd aanwezig om te voorkomen dat wilde zwijnen vanuit Polen zouden binnenkomen, maar er werden steeds weer hiaten in de versperring gevonden.

Tientallen jachtopzieners, jagers, enz. zijn momenteel bezig het gebied rond de vindplaatsen verder af te zoeken naar meer zieke of dode wilde zwijnen. Verwacht wordt dat er nog meerdere AVP-gevallen worden gevonden. De autoriteiten van de deelstaat Brandenburg melden alvast dat niet elk AVP-positief zwijn zal worden medegedeeld, maar dat men dat wel zal doen indien een ontdekking leidt tot aanpassing van de gecontroleerde zones.

De vondst van AVP bij een wildzwijn komt voor de Duitse varkenssector niet geheel onverwacht. De ziekte is aan de Poolse zijde van de grens immers al lange tijd wijdverbreid, zowel bij wilde zwijnen als bij varkensbedrijven. In de meeste Duitse deelstaten liggen daarom draaiboeken klaar en in samenwerking met Jagers, jachtopzieners en varkenshouders zijn met name in de risicogebieden oefeningen gehouden voor het geval een AVP-zwijn wordt gevonden. Duitsland heeft een enorme populatie aan wilde zwijnen, en ondanks intensieve bejaging neemt hun aantal nog toe. Van jaar tot jaar sterk wisselend worden er 600.000 tot 800.000 wilde zwijnen geschoten.

Effect op varkens(vlees)markt

De forse daling van de varkensprijs van -20 door de Vereniging van Producenten Organisaties (VEZG) in Duitsland op vrijdag 11 september 2020 werd met gemengde gevoelens ontvangen. De prijsdaling werd blijkbaar ondersteund door o.a. de coöperatie Westfleisch, en de private onderneming Tönnies. Vanuit het Duitse Vion werd echter geadviseerd om niet op voorhand de prijs te laten dalen, maar om eerst eens de reactie vanuit de vleesafnemers af te wachten. Nu werd de prijsdaling in de levende varkens door de vleesafnemers onmiddellijk gretig ge- of misbruikt om een lagere prijs af te dwingen. Dat juist de VEZG het voortouw nam om de prijs met (min of meer willekeurig?) met 20 cent te laten vallen, schept verbazing. Juist in het afgelopen jaar leek de VEZG relatief weinig oog te hebben voor de moeizame vleesmarkt.

Bron: naar Lourens Gengler – correspondent voor Varkensbedrijf in Duitsland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: