VarkensAcademie zet cijfers centraal

Zo’n 400 deelnemers, waaronder ruim 300 varkenshouders, gaven present voor de derde trefdag van de VarkensAcedemie op vrijdag 25 november bij Inagro in Rumeke-Beitem gehouden.

De focus lag deze keer op de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering en de kennis van bedrijfseigen technische en economische cijfers.

Kennis verzamelen en delen

Bedrijfsrevisor Jan Degryse sprak onder meer over de kasplanning, de analyse van de kostprijs en de financiële planning bij investeringen. Hij riep op om in team te werken, maar hij moedigde de aanwezige varkenshouders ook aan om zelf initiatief te nemen, knopen door te hakken en ondersteuning te vragen bij derden. Hij beklemtoonde dat elke bedrijfsleider zijn cijfers moet kennen.

Ook enkele leden van de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouderij namen het woord. Met een vergelijking van de stookolieprijzen en prijzen van reforme zeugen trachtten de sprekers de meerwaarde van de VPOV aan te tonen en het publiek te overtuigen om lid te worden.

Keuzeprogramma

In de namiddag konden de deelnemers naar keuze deelnemen aan enkele werkgroepen. Daarin zoomden verschillende onderzoekers voornamelijk in op technische informatie om de bedrijfsvoering te optimaliseren met efficiëntie, duurzaamheid, rendabiliteit en dierengezondheid als sleutelwoorden.

Kristien Vanbelleghem (Vanden Avenne nv) gaf praktische tips over onder meer uiergezondheid, controle tijdens het werpen en biestmanagement.

Frans Lemans van Klima+ stelde dat ventilatie op heel wat bedrijven een onderschat probleem blijft. Hij zoomde in op de optimalisatie van bestaande ventilatiesystemen en gaf aandachtspunten bij nieuwbouw.

Vanuit haar ervaring bij DGZ en resultaten uit onder meer de biggenmonitor, gaf Tamara Vandersmissen tips om de infectiedruk van PRRS en Circo te onderdrukken.

Dominique Huits van Inagro spitste ze zich toe op de mogelijkheden van alternatieve waterbronnen op een varkensbedrijf. Daarnaast lichtte ze de mogelijke waterbehandelingen toe. Tot slot gaf ze praktische informatie over het bewaren en toepassen van ontsmettingsmiddelen in drinkwater.

Sander Palmans van KU Leuven ging dieper in op mogelijkheden om het voederverbruik te reduceren. Hij wees de aanwezigen onder meer op problemen bij de afstellingen van voederbakken.

Dirk Fremaut van UGent sprak over de mogelijkheden om eigen granen op het bedrijf te valoriseren. Hij gaf informatie over de verschillende graansoorten, de mogelijkheden van zelf inmengen en het samenstellen van veevoeders. Hij dacht daarbij ook aan de beoogde investeringen, extra arbeid en de invloed op de zoötechnische prestaties van de dieren.

Bron: Mededeling Inagro – 28 november 2016

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *