Varkensconjunctuur verder verkeerde richting uit

De verwachting van een stabiele decembermaand werd niet gevolgd door de vleesvarkensmarkt. Gemiddeld ging er een dikke 5 euro aan opbrengst verloren zodat door de stabiele voerprijs dit rechtstreeks werd vertaald in een min 5 euro marge.

Voor de OVR-GESLOTEN-BEDRIJF betekent dit dan ook meteen het eerste rode cijfer in anderhalf jaar tijd. Dit betekent ook dat het allemaal niet de goede richting uitgaat.

Advertising

De biggenprijzen trokken weliswaar enkele euro’s aan maar er is geen voldoende vaste basis om terug omhoog te gaan. De oorzaken zijn een beetje van velerlei slag. Vooreerst zitten we nog steeds met een dalende tendens qua consumptie. Dit zowel in Amerika als in Europa. Gecombineerd met een gemiddelde productiestijging (ook in de VS) resulteert dit in een ferme druk op de (export)prijzen.

In Polen zijn er in 4 jaar tijd dan wel 100.000 bedrijven gestopt, maar in acht genomen die Poolse bedrijven gemiddeld 63 varkens huisvesten, loopt de teller niet zo vlug neerwaarts. Daarentegen zijn in Spanje 23 procent meer zeugen gehouden (en dit voornamelijk in integratieverband). Dus is er wel degelijk sprake van een productiestijging in Europa. Gecombineerd met een sterke euro en een onzekere Brexit-factor (lees dalende export naar het VK) maakt het moeilijk concurreren. Rabo ziet 2018 dan ook eerder somber in met een maximale score van ‘gemiddeld varkensjaar’.

Enig pluspunt is dat we ons eigenlijk weinig zorgen hoeven te maken omtrent de voerprijzen. Deze zijn al een ruime tijd stabiel en zelfs het extreme weer in de VS heeft weinig nefaste invloed op de tarweprijzen. Ze veerden tijdelijk wat op maar zijn alweer in de juiste baan. Stocks in Europa zijn nog ruim aan de orde en zelfs de export van graan loopt wat stroever zodat er voldoende voorraad is.
Januari biedt zich aan in dezelfde lijn als eind vorig jaar, zodat we uitkijken naar verderop.

Voor de volledige berekening klik CONJUNCTUURBAROMETER DECEMBER 2017

Bron: Pol Meerschman in Varkensbedrijf januari 2018

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *