Varkenshouderij worstelt met manisch-depressieve prijsvorming

Boerenbond raamt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2020 op 5,8 miljard euro, een stijging van 0,6 procent in vergelijking met 2019. Die globale cijfers maskeren echter zeer grote verschillen in omzet naargelang de invloed van de coronapandemie op de diverse sectoren.

Relance en toekomstig beleid

Advertising

“De omzet van 2020 is weliswaar sterk gekleurd door corona, maar de grondvesten van de Vlaamse land- en tuinbouw blijven solide: vruchtbare grond, hoog opgeleide land- en tuinbouwers, een grote diversiteit en een gunstige ligging in het hart van Europa”, stelt BB-voorzitter Sonja De Becker in een commentaar. “Wel nemen we een aantal belangrijke lessen uit de afgelopen maanden mee. Een beter risicobeheer binnen de sector, meer regionalisering van de waardeketens, verdere digitalisering en een solide overleg tussen producenten en afnemers, gekoppeld aan duurzame investeringen moeten de veerkracht en het ondernemerschap van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken in de relance en in toekomstig beleid.”

Resultaten

Door de tijdelijke sluiting van de horeca en het afgelasten van evenementen, kelderde de prijs van frietaardappelen. De prijsdaling van deze aardappelen bedroeg maar liefst 66 procent in vergelijking met 2019.

Ook de sierteeltsector werd ernstig getroffen door de coronamaatregelen, met een omzetverlies van 7 procent ten opzichte van 2019 tot gevolg.

Verder speelde het noodgedwongen thuisverbruik in de kaart van witloof en aardbeien die een sterke prijsstijging kenden.

Maar ook eieren kenden een groter thuisverbruik. In tegenstelling tot gehakt, hamburgers en worsten, die minder afzet vonden richting horeca en eventsector, toonde de markt voor betere steak van bij ons een plus via slagers en retail.

De voorjaarsdroogte was dit jaar nadelig voor onder meer graangewassen, hop en vroege groenten in openlucht. De hitte in de zomer zorgde voor slechte kolfvulling bij mais en voor zonnebrand bij appelen en peren.

De globale omzet voor fruit steeg t.o.v. 2019, gedreven door de gunstige prijzen van aardbeien en voor het eerst in jaren ook van appelen en peren.

Manisch-depressieve prijsvorming op de varkensmarkt

In de varkenssector steeg de geproduceerde hoeveelheid varkensvlees in de eerste 7 maanden van 2020 met 1,8 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2019, vooral door gestegen slachtgewichten.

De prijzen noteerden in de eerste 7 maanden van 2020 zo’n 7,8 procent hoger. Die prijsstijging laat zich vooral verklaren door aanzienlijk hogere prijzen die gerealiseerd werden tot halverwege april 2020. Bepalende elementen hierbij zijn het gedaalde aanbod in de Europese Unie, maar voornamelijk de sterk gestegen export vanuit de Europese Unie naar China. Door de drastische daling van de Chinese varkensvleesproductie als gevolg van de Afrikaanse varkenspest voerde China nooit eerder geziene hoeveelheden in om aan de inlandse vraag te kunnen voldoen.

Maar het coronavirus heeft duidelijk roet in het eten gegooid. De Europese varkensvleesexport naar China stokte omwille van logistieke problemen en de in China opgelegde coronamaatregelen veroorzaakten tegelijk een aanzienlijke vraaguitval. Bovendien is China naderhand overgegaan tot een invoerverbod van varkensvlees, dat afkomstig was van Europese slachterijen die te kampen hadden met coronabesmettingen.

Ook binnen de EU slabakte de vraag door de sluiting van horeca, foodservice, scholen en bedrijfskantines. Sinds april 2020 zijn de varkensprijzen aanzienlijk gedaald en momenteel situeren ze zich op een niveau dat 26 procent lager ligt dan op hetzelfde tijdstip van 2019. Ingeschat wordt dat de prijzen in de eerste 3 kwartalen van 2020 slechts 2 procent hoger zullen liggen dan in dezelfde periode van 2019.

BB benadrukt dat Belgische export van Belgisch varkensvlees naar China nog steeds niet mogelijk is, omwille van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg in september 2018. Daardoor hebben ook verschillende niet EU landen de invoer van Belgisch varkensvlees stopgezet. Daardoor is er ook nog steeds een prijskloof tussen de Belgische noteringen en deze in de ons omringende landen.

Het ziet er evenwel naar uit dat ons land op korte termijn ‘officieel’ vrij zal verklaard worden van Afrikaanse varkenspest, waardoor we mogen aannemen dat de intracommunautaire handel zal versoepelen en dat de export naar derde landen binnen afzienbare termijn opnieuw kan hervat worden.

Voor het volledige verslag klik Jaarresultaten Vlaamse land- en tuinbouw in 2020

Bron: naar Boerenbond – 13 oktober 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: