Varkenshouders leggen marktwerking uit aan varkenshouders

Met meer dan 400 deelnemers waaronder ruim 300 actieve varkenshouders was ook de inmiddels vierde editie van de VarkensAcademie aan het Inagro te Beitem georganiseerd een schot in de roos. Vorig jaar had de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders zich al mogen voorstellen. Deze keer mochten enkele bestuursleden van de VPOV hun collega-varkenshouders uitleggen hoe zij de werking van de varkensmarkt begrepen hebben. Er blijkt zowel ratio als emotie mee gemoeid.

Advertising

Maar dat wist u al, niet? Natuurlijk, maar toch… dat varkenshouders het voor een keertje aan andere varkenshouders kwamen uitleggen siert een concept zoals de VarkensAcademie. Immers, wie kan het beter weten dan diegenen die er alle dagen met eigen benen instaan? Dat ze het dan ook nog verduiveld goed kunnen duiden en – quasi zonder verpinken – kunnen brengen voor een zaal van 400 toehoorders, zegt veel over het potentieel van een nog jonge vereniging zoals de VPOV.

Boeren aan het woord

Advertising

Dries Vanpeteghem stak van wal met de constatering dat er ondanks een periode van 73 weken hoogconjunctuur nog veel bedrijven kampen met een betalingsachterstand. Hij beklemtoonde daarom dat de varkenshouder een kampioen inzake kostprijsefficiëntie moet zijn. “Biggen en varkens zo kostprijsefficiënt mogelijk produceren is en blijft de essentie”, stelde Dries die zijn collega’s nog waarschuwde dat: “Emoties de aandacht afleiden van die essentie.”

Bart Vergote kwam er bij zijn analyse van de wereldmarkt varkensvlees op uit dat de hele keten meeprofiteert van een optimale  vierkantswaardering van het Belgische varken. Tegelijk duidde hij op onze grote exportafhankelijkheid en constateerde hij dat de vraag flexibel is en dus… dat ook het aanbod (een combinatie van kwantiteit en kwaliteit) dat zou moeten zijn. Zijn overtuiging is daarom dat ‘varkenshouders actiever betrekken bij het marktgebeuren de ganse keten ten goede komt’.

De VPOV probeert de verschillende marktmechanismen bloot te leggen en te doorgronden met als ultieme doelstelling ‘door inzicht rust te brengen’. Door informatie ‘kort op de bal’ te verspreiden hoopt  de vereniging moedeloosheid bij de boer en wantrouwen tussen de ketenpartners te voorkomen. “Zo wisten wij al in mei-juni dat het aanbod ging stijgen”, verklaarde Joost Bultinck, tevens voorzitter van de Biggenprijscommissie, ter zake. Hij duidde er daarom op dat het als producent belangrijk is te weten waar de bodem zou kunnen liggen.

Wegwijs in wetswijzigingen

De tweede act die voormiddag was weggelegd voor Isabelle Vermander, adviseur bij DLV. Zij bracht het publiek een update van de vele wetswijzigingen die het voorbije jaar 2017 typeren. In de november-editie van Varkensbedrijf bracht de auteur een eerste verslag ter zake. Een aantal bepalingen waren toen echter nog hangende. Over andere wetten moest de Vlaamse Regering zich nog definitief uitspreken. Finaal werd uit deze bijdrage daarom vooral duidelijk dat alvast de toekomst van de adviesbureaus verzekerd is. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Varkensbedrijf houdt de vinger aan de pols en bericht u zodra mogelijk via print of website.

Opgelet met mestgassen

Nog die voormiddag werd er vanuit de organisatie andermaal gewaarschuwd voor de verraderlijkheid van mestgassen. Pieter-Jan Delbeke (consulent BB) demonstreerde op vraag van gedeputeerde Landbouw en Visserij Bart Naeyaert, het veiligheidspakket door het samenwerkingsverband van de Provincie en de Boerenbond beschikbaar gesteld. Dat alles gratis, weliswaar na een korte opleiding. Houd onze agenda in de gaten, want in januari-februari worden er nieuwe opleidingen georganiseerd.

Noteer ten slotte dat de VarkensAcademie volgend jaar – op vrijdag 30 november 2018 – aan haar vijfde editie toe zal zijn. “Suggesties voor deze lustrumviering zijn welkom”, liet de gedeputeerde goedlachs noteren.

Voor de volledige presentaties klik onderstaande link:

http://www.inagro.be/varkensacademie#derdetrefdagpresentaties

Bron: Varkensbedrijf België – editie december 2017

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: