“Verdubbel de wachttijden voor antibiotica op uw varkensbedrijf”

Vanuit de Belgian Pork Group vindt men dat de tijd rijp is om nog een tandje bij te steken inzake de reductie van antibiotica in onze varkenshouderij. Het vakblad Varkensbedrijf had daarover een vraaggesprek met COO Luc Verspreet.

Bij de Belgian Pork Group moet men vaststellen dat het document ‘vleesketeninformatie varkens’ (VKI) niet altijd zorgvuldig is ingevuld. “Dat is problematisch, want het kan tot gevolg hebben dat een audit problemen geeft met onze klanten. Behalve economische schade, riskeren we ook imagoschade en recalls”, maakt Verspreet zich zorgen.

Advertising

“Wie antibiotica heeft toegediend, moet dat ook duidelijk op het VKI-document aanduiden; een reflex die men volgens mij niet altijd even consequent maakt. Let wel, het gebeurt niet moedwillig; vaak wordt het gewoon vergeten. Maar dan vraag ik me soms af of men wel beseft dat de gevolgen, los van de recall-kosten, werkelijk catastrofaal kunnen zijn”, aldus nog Verspreet. “Stel dat we op het moment dat we terug naar China kunnen exporteren we een product leveren met antibioticaresiduen, dan kan geheel België opnieuw op slot gezet worden. Ziedaar de verantwoordelijkheid van de producent én van de bedrijfsdierenarts.”

Het blijkt inmiddels niet meer voldoende dat de producent de voorgeschreven wachttijden respecteert.

“Jammer genoeg niet, althans dat is mijn mening”, gaat geïnterviewde verder. “Wij hebben al verschillende malen vastgesteld dat we toch nog residuen vinden. Weliswaar zitten die waarden soms onder de maximale residulimieten (MRL’s). En dus zou men denken, dat is oké want dat vormt helemaal geen bedreiging voor de volksgezondheid en we doen niets onwettig. Ons probleem is echter dat wij dat product niet meer verkocht krijgen. Wij kunnen namelijk niet langer bij een klant aankomen met de boodschap ‘na grondig onderzoek is gebleken dat er slechts 80 ppb X inzit, terwijl er wettelijk 100 ppb X toegelaten is’. Het verhaaltje ‘we zitten onder de MRL, dus we zitten safe’ aanvaarden onze klanten vandaag gewoon niet meer. Gevolg: wij kunnen dit product nergens kwijt.”

Wat is uw raad aan de producenten?

“Eén: probeer maximaal de dieren individueel te behandelen. Twee: verdubbel de wachttijden voor antibiotica op uw bedrijf. En drie: blijf je dan nog met twijfels zitten, contacteer ons en laat ons een speekseltest uitvoeren met kauwtouwen. Zo kunnen we ingrijpen vooraleer de varkens geladen, geslacht en eventueel al wereldwijd verspreid zijn. Zijn er dan nog problemen, wel dan herhalen we de test de week nadien nog een keertje. Zo kunnen we heel veel miserie voorkomen.”

Voor het volledige interview en een reactie van prof. Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA klik

Interview met Luc Verspreet COO van de Belgian Pork Group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: