Verse kracht en nieuw project bij VCM

Op 1 juni 2017 is Marieke Verbeke bij het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking aan de slag gaan. Ze zal zich vooral toeleggen op het Europees project SYSTEMIC.

Na een studie Biomedische wetenschappen met als specialisatie ‘milieu-en gezondheidswetenschappen’, behaalde Marieke in 2015 nog een master Bio-ingenieurswetenschappen in de milieutechnologie. Ze startte haar loopbaan als consulent voor industriële afvalwaterzuivering en maakte afgelopen maand de overstap naar de mestverwerking.

Advertising

Marieke Verbeke zal zich vooral toeleggen op het project SYSTEMIC. In dat project zal gedemonstreerd worden hoe op een economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib gerecycleerd kunnen worden ten behoeve van de landbouw.

Vandaag gaat een deel van de waardevolle nutriënten verloren door verbranding, storten van afval, of verlies naar het oppervlaktewater. Het terugwinnen en hergebruik van nutriënten kan leiden tot een duurzamere situatie.

Tegelijk wil SYSTEMIC bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid aan niet-hernieuwbare grondstoffen, verminderen van de emissies van broeikasgassen, en het verminderen van de bodem-, water- en luchtverontreiniging, door de productie van meststoffen die passen bij de gewasbehoeften (i.p.v. directe uitrijden van dierlijke mest en slib), en veehouders en steden helpt bij het verwerken van hun afval.

SYSTEMIC wil in 5 demonstratiebedrijven tonen hoe nutriënten uit afval op een economische verantwoorde manier herwonnen kunnen worden, en hoe er hoge kwaliteit meststoffen uit geproduceerd kunnen worden. Het project zal tevens tonen hoe via innovatieve technieken de behandeling van organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib naar een hoger plan getild kan worden, waarbij ook energie en nutriënten teruggewonnen worden.

Het onderzoeksteam zal de business cases uitdragen bij extra bedrijven om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie.

Bron: VCM-nieuwsbrief – juli 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: