Versterking voor varkensteam van HIPRA in België

Op 1 juni 2018 zal Annelies Michiels het varkensteam van HIPRA in België versterken. Als Technical Service Manager Swine zal ze samen met Sjouke Van Poucke instaan voor de technische ondersteuning en begeleiding van bedrijfsbegeleidende dierenartsen. De focus ligt hierbij op onderzoek, advies en opvolging in geval van problemen evenals optimalisatie van diergezondheid en preventie.

Annelies Michiels is afgestudeerd in 2011 als dierenarts aan de UGent. Nadien werkte ze een viertal maanden als onderzoeker ad interim in het CODA-CERVA te Ukkel. In 2012 werd een IWT-project gestart aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en bedrijfsbegeleiding, eenheid bedrijfsbegeleiding varken  van de faculteit Diergeneeskunde onder de begeleiding van prof. Maes.

Dat was meteen ook de start van een doctoraat over factoren die Mycoplasma hyopneumoniae-infecties beïnvloeden. Het onderzoek richtte zich op stalluchtpolluenten (stof en ammoniak), Mycoplasma hyopneumoniae diversiteit, vaccinatie en invloed van mycotoxines in het voeder.

Aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en bedrijfsbegeleiding kreeg Annelies ook de kans om een residency voor de European College of Porcine Health Management te starten en in 2013 werd ze aangenomen als assisterend academisch personeel. In deze functie was ze ook betrokken in de bedrijfsbegeleiding varken en het onderwijs voor de studenten (2e master diergeneeskunde: voortplanting en verloskunde varken en 3e master: bedrijfsbegeleiding varken). In 2017 startte Annelies de opleiding vakdierenarts varken.

Bron: HIPRA – 24 mei 2018

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *