Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loket – Waarop letten in 2020?

Het voorbereidingsformulier voor de verzamelaanvraag 2020 werd op donderdag 20 februari verstuurd. Land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen hun verzamelaanvraag 2020 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Op het e-loket vindt men ook meer algemene informatie over de verzamelaanvraag.

Advertising

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is gewijzigd en is vanaf nu 30 april. Die valt in 2020 op een donderdag.

Waarop letten in de verzamelaanvraag 2020?

Advertising

Er in e-loket ook een nieuw scherm voor die telers die beslissen om een brede weersverzekering af te sluiten. Met de vanggewasregels van MAP 6 zijn de verzamelaanvraag en de mestaangifte meer dan ooit verstrengeld.

Ben je van plan een brede weersverzekering af te sluiten dit jaar? Of heb je dit al gedaan? Vergeet niet het nieuwe scherm brede weersverzekering in te vullen in het e-loket. Het Departement Landbouw en Visserij betaalt immers 65 procent van je polis terug. Deze nieuwe premie is gegarandeerd voor de komende drie jaar en vervolgens nog eens drie jaar bij voldoende overheidsbudget.

Percelen aanvinken en verzekeraar invullen

  • Heb je de polis reeds afgesloten? Dan duid je de verzekeraar(s) van je keuze aan in het nieuwe scherm. Voor 2020 zijn polissen erkend van AG Insurance, Crelan, KBC Verzekeringen en Nuytten verzekeringen.
  • Heb je nog geen verzekeraar gekozen? Kies dan ‘nog niet gekend’ in het lijstje. Je hebt nog tijd tot 31 mei om de verzekeraar aan te vullen via een wijziging van je verzamelaanvraag.

In het nieuwe scherm in e-loket vink je de percelen aan met jouw verzekerde openluchtteelten. Dit kan dit jaar enkel op de percelen die je zelf in jouw verzamelaanvraag hebt aangegeven.

Meerdere gebruikers na elkaar op een perceel met verzekerde teelt?

De verzamelaanvraag moet steeds een weergave zijn van de realiteit. Geef je als verpachter en seizoenpachter hetzelfde perceel aan? Spreek dan duidelijk de overnamedatum van de perceelwissel af.

Geef je bijvoorbeeld een perceel aardappelen in seizoenpacht? Als verpachter geef je het perceel aan tot 30/4 als A-perceel. Jij activeert de betalingsrechten en bent verantwoordelijk voor de vergroenings- en randvoorwaarden. De seizoenpachter geeft vervolgens vanaf 1/5 het perceel aardappelen aan als I-perceel. In het scherm brede weersverzekering vinkt de seizoenpachter de hoofdteelt aardappelen aan voor de premie en duidt zijn verzekeraar aan. Het Departement Landbouw en Visserij betaalt 65 procent van de polis terug aan de aardappelboer.

Groot nadeel van deze perceelwissel tussen verpachter en seizoenpachter is wel dat jullie beiden geen groenbedekkersmengsel kunnen activeren voor jullie vergroening ecologisch aandachtsgebied (EAG). Daarvoor moet het perceel immers van 30/4 tot het einde van het jaar bij dezelfde gebruiker blijven in de verzamelaanvraag.

Niet vergeten! MAP 6 eist dat je percelen in gebiedstype 2 en 3 enkel mag bemesten als je ze in gebruik hebt op 1 januari én 31 mei. Voor die situatie schuiven we een andere oplossing naar voren.

Verzamelaanvraag en mestadvies steeds meer verstrengeld

Je merkt het al uit het voorgaande voorbeeld. De manier waarop je jouw percelen aangeeft heeft invloed op je mestaangifte. Met de nieuwe vanggewasregels van MAP 6  werd dit afgelopen zomer nog maar eens – soms pijnlijk – duidelijk. In de wandelgangen luidt het inmiddels dat de overheid werkt aan een vereenvoudigde ‘eenmalige perceelregistratie’. Is het einde van de G-percelen en andere administratieve perceelwissels nabij? Tijdelijke overdracht van betalingsrechten, een afsprakenkader bij seizoenpachtcontract, burenregelingen, enz. kunnen oplossing bieden.  Uiteraard dient dit steeds bekeken in het geheel van de fiscale aangifte en eventuele VLIF-steun.

Teeltfiches gebruiken voor kunstmestregister

De Mestbank wil met MAP 6 een betere opvolging van het kunstmestgebruik realiseren. Sinds begin dit jaar moet elke landbouwer daarom twee kunstmestregisters bijhouden:

  • Aankoopregister: welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid)  wanneer (leveringsdatum) bij welke leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres) werd aangekocht.
  • Gebruiksregister: welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (datum van de bemesting) op welk perceel (perceelnummer en jaar Verzamelaanvraag, naam perceel, oppervlakte, teelt op het moment van de bemesting) gebruikt is.

De Mestbank legt voorlopig nog geen eisen op over de manier waarop je jouw kunstmestregister bijhoudt. Dit mag met pen en papier, digitaal via een Word- of Excel-document op je computer en/of smartphone. Er bestaan handige teeltfiches die je kan gebruiken als register. Vanaf 1 juli eist de Mestbank dat de gegevens digitaal worden overgemaakt. Hoe dit in zijn werk zal gaan is momenteel nog niet duidelijk.

Lang openstaande wijzigingen e-loket geblokkeerd

De overheid wenst wijzigingen van de verzamelaanvraag te verwijderen als deze te lang blijven open staan. Dit om te vermijden dat landbouwers gebruikmaken van verouderde gegevens. Concreet betekent dit dat na een bepaalde periode de wijziging van de verzamelaanvraag geblokkeerd wordt, tot de landbouwer of consulent de openstaande aanvraag zelf verwijdert. Voor 31 mei is dit 4 kalenderdagen, na 31 mei moet je binnen de 2 kalenderdagen jouw wijziging indienen.

30 juni uiterste wijzigingsdatum voor MAP 6

In het kader van MAP 6 houdt de Mestbank rekening met het gebruik op 1 januari en op 31 mei en met de aangifte van de voor- en hoofdteelt, zoals gekend via de verzamelaanvraag op 30 juni. Wijzigingen na 30 juni worden daarom niet meer in rekening gebracht. Nateelten- en vanggewascodes kan je wel nog wijzigen tot eind oktober.

Conclusie

Het e-loket voor de verzamelaanvraag verbetert elk jaar. Het aangeven van je percelen en overlopen van de opmerkingen wordt steeds gebruiksvriendelijker. De wetgeving wordt er helaas niet eenvoudiger op. MAP 6 en de perceelaangifte moeten samen bekeken worden in het licht van je bemestingsnormen, maar zeker ook voor een efficiënte inzet van groenbedekkers en vanggewassen in het najaar.

Bronnen: naar Geertrui Goyens (SBB Accountant Adviseurs) en Departement Landbouw en Visserij – 24 februari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: