Verzamelaanvraag 2020: nu ook uiterste indienings- en wijzigingsdatum uitgesteld

Nu contact met anderen best zoveel mogelijk wordt vermeden, blijkt de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag niet meer voor iedereen haalbaar. Het Departement Landbouw en Visserij komt hieraan tegemoet door de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag uit te stellen tot vrijdag 15 mei. Omdat hierdoor te weinig tijd over blijft voor het aanpassen van dossiers met opmerkingen die nog volgen na deze indieningsdatum (incoherenties, overlappingen), werd nu ook beslist dat de uiterste wijzigingsdatum verschoven wordt van 31 mei naar vrijdag 12 juni 2020.

Advertising

In wat volgt zet het Departement Landbouw en Visserij alles nog eens op een rijtje.

15 mei werd eerder al de uiterste indieningsdatum

Advertising

Uitstel van de uiterste indieningsdatum van 30 april naar 15 mei, betekent ook dat voor het activeren van betalingsrechten, voor aanvragen LV-agromilieumaatregelen, bio-hectaresteun en aanplantsubsidie boslandbouw, de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die de verzamelaanvraag al indienden met A-percelen die overgenomen worden door een andere gebruiker tussen 30 april en 15 mei, kunnen deze percelen dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu, bio-hectaresteun of boslandbouw. Landbouwers en consulenten kunnen de overnamedatum bij de gebruiker voor de hoofdteelt uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket. Consulenten kunnen deze dossiers gemakkelijk terugvinden via het ‘zoeken’-scherm van de verzamelaanvraag.

Daarnaast heeft dit uitstel ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Voor deze aanvragen verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

  • Aanvragen premie jonge landbouwer
  • Aanvragen brede weersverzekering
  • Aanvragen betalingsrechten uit reserve
  • Indienen overdracht van betalingsrechten
  • Aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begint vanaf 16 mei. Bij indiening van de verzamelaanvraag na 9 juni is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

31 mei blijft de peildatum voor de hoofdteelt

De peildatum om te bepalen wat de hoofdteelt is en wie een perceel in gebruik heeft voor de hoofdteelt, blijft 31 mei. Deze datum is onder meer belangrijk in het kader van de brede weersverzekering.

12 juni wordt nu de uiterste wijzigingsdatum

Na het indienen van de verzamelaanvraag is er nog tijd tot en met 12 juni om wijzigingen in te dienen zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend.

Verder is 12 juni ook de uiterste datum voor:

Toevoegen van Ecologisch aandachtsgebied (EAG). Er kan maximaal EAG geactiveerd worden als op 12 juni aangegeven is in de verzamelaanvraag.

  • Oplossen van grafische overlappingen zonder korting.
  • Oplossen van incoherenties in het dossier zonder korting.

Meer info op www.vlaanderen.be/landbouw

Bron: naar Departement Landbouw en Visserij – 10 april 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: