Veterinaire Epidemiologie en Economie-prijs 2020 uitgereikt aan Merel Postma

 

Advertising

De VEE-prijs, die driejaarlijks wordt toegekend aan een wetenschapper ter bekroning van een wezenlijke bijdrage tot de epidemiologie of economie in de diergezondheidszorg of voedselveiligheid op het gebied van dierlijke productie, gaat dit jaar jaar naar Merel Postma, manager ketenkwaliteit bij Livar en academisch consulent aan de Universiteit Gent.

Deze “VEE-prijs in memoriam dr. Walter Hendrickx” werd op 29 oktober 2020 virtueel uitgereikt tijdens de online studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie. De VEE (www.fsvee.be) heeft tot doel het onderzoek in de Veterinaire Epidemiologie en Economie te bevorderen door de organisatie van studiedagen, vorming en uitreiken van een wetenschappelijke prijs. De prijs werd toegewezen aan dr. Merel Postma voor haar onderzoek naar bioveiligheid en de optimalisatie van bedrijfsmanagement voor het aanpakken van de antimicrobiële resistentie problematiek.

Advertising

Samen met het veterinaire epidemiologie team van prof. dr. Jeroen Dewulf heeft Merel de online tool Biocheck.UGent wereldwijde bekendheid gegeven. Biocheck.UGent (https://biocheck.ugent.be/nl) is een tool om bioveiligheid op veebedrijven te kwantificeren.

In de afgelopen 10 jaar heeft Merel Postma de resultaten uit haar studies ten aanzien van antibioticumgebruik, bedrijfskarakteristieken en bioveiligheid gecombineerd om zo adviezen te formuleren ter optimalisatie van de diergezondheid en het verlagen van de noodzaak tot inzet van antibiotica. Merel is haar promotieonderzoek gestart op het RED AB-project. Binnen dit project werden 61 Vlaamse varkenshouders begeleid naar een gereduceerd antibioticumgebruik. Haar werk heeft bijgedragen tot meer kennis over bioveiligheid bij veehouders en adviseurs, een betere bioveiligheidstatus en een lager antibioticumgebruik in de varkenshouderij.

Merel heeft ook, samen met het ILVO, aangetoond dat een holistische aanpak en coaching van veehouders op het gebied van bioveiligheid en gereduceerd antibioticagebruik een positief effect heeft op de diergezondheid en economisch rendabel kan zijn.

Als postdoctoraal onderzoeker heeft Merel ook gewerkt op het Interreg Project “i-4-1-health”; een samenwerking tussen de humane, publieke en veterinaire gezondheidszorg in de grensregio Belgïe-Nederland op het gebied van antibioticumresistentie. Even later kwam daar ook het “DISARM” project (H2020) bij. Een project waar de disseminatie van goede praktijken ten aanzien van het reduceren van het antibioticumgebruik centraal staat.

Door haar kennis van bioveiligheid op primaire bedrijven is Merel recent ook gevraagd als expert voor de European Food Safety Authority (EFSA) aangaande de problematiek van Afrikaanse varkenspest (AVP).

Merel heeft haar kennis over bioveiligheid wereldwijd mogen verspreiden via presentaties en publicaties. Momenteel is Merel, naast academisch consulent aan de UGent, tevens werkzaam als manager ketenkwaliteit en Innovatie bij het varkensvleesconcept Livar, (https://www.livar.nl/), het Limburgs Kloostervarken. De keten brengt varkensvlees op de markt van dieren die gehouden worden volgens het Beter Leven keurmerk 3 sterren van de Dierenbescherming (Nederland).

Bron: naar V.E.E – 29 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: