Viermaal 800.000 euro vanuit Sanitair Fonds voor antibioticareductie

De voorzitters van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Tom Auwers, en van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), Jeroen Dewulf, hebben een conventie ondertekend die jaarlijks voor een periode van vier jaar € 800.000 ter beschikking stelt van het AMCRA voor de strijd tegen antibioticaresistentie in de veehouderij.

Dit bedrag wordt voorzien vanuit het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten in de sector bekend als het Sanitair Fonds. Dat wordt gespijsd door jaarlijkse bijdragen van alle Belgische veehouders.

Advertising

AMCRA zal de financiering gebruiken om bijkomende gegevens over antibioticagebruik in de veehouderij te verzamelen en te analyseren om veehouders en dierenartsen te benchmarken en te sensibiliseren naar minder gebruik. Deze acties zijn complementair aan de datacollectie en –analyse die door de Overheid plaatsvindt in het kader van het Sanitel-Med systeem.

Ter herinnering: de federale overheid investeerde reeds in de ontwikkeling van een nationaal datacollectiesysteem, SANITEL-MED, voor de prioritaire diersoorten: vleeskalveren, leg- en braadkippen en varkens.

Met de financiering van het Sanitair Fonds zal AMCRA nu eveneens gegevens over het antibioticagebruik verzamelen en analyseren voor de andere landbouwhuisdieren. Het zal hiervoor een beroep doen op datacollectiesystemen die reeds door de sector werden ontwikkeld. Het doel is om alle veehouders en dierenartsen te benchmarken en aan te sporen tot een rationeel en duurzaam antibioticagebruik.

Bron: AMCRA – 17 november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *