Vlaams Belang: uitvoeren Vlaams klimaatplan en geen substantiële afbouw van de veestapel

Vlaams Belang wil inzetten op realistische en becijferde klimaatdoelstellingen. Een kruistocht tegen het eten van vlees en een substantiële afbouw van de veestapel, horen daar niet in thuis, evenmin als het goedkeuren van bindende klimaatwetten en klimaatdecreten.

Kurt Ravyts, fractiemedewerker in het Vlaams Parlement, stelt vast dat de Vlaamse landbouworganisaties zich in 2018 achter de doelstellingen van het Vlaams klimaatplan 2021-2030 schaarden. De maatregelen in dat plan, met betrekking tot de landbouwsector, moeten leiden tot een reductie van 26 procent broeikasgasemissies. Die doelstellingen halen, zal al een fikse inspanning van de sector vragen en zijn dus voldoende.

Advertising

Ook Vlaams Belang gelooft sterk in innovatie en nieuwe landbouwtechnologieën. Deze moeten ervoor zorgen dat het landbouw- en voedselsysteem de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze kan voeden. Meer produceren met minder druk op het milieu dus.

Het feit dat verschillende landbouwsectoren al reducties kunnen voorleggen terwijl in andere sectoren (buiten de landbouw) de uitstoot blijft stijgen, bewijst volgens de partij dat het kan en dat er nog meer kan. En daar is geen substantiële afbouw van de veestapel of een door de overheid opgelegd landbouwmodel voor nodig. Maar wel het inzetten op emissiearme stallen, energie-efficiëntie en schonere energietoepassingen zoals zonnepanelen, microvergisters en CO2-neutrale energiesystemen zoals warmtekrachtkoppeling.

Ook de polarisering tussen het zogenaamde industriële model en het model van de kleinschalige productie, is nergens voor nodig. De sector zelf moet zich via verschillende productiemodellen organiseren.

De landbouwsector is voor Vlaams Belang ook deel van de klimaatoplossing, om via klimaatvriendelijke plantaardige en dierlijke productie te voorzien in de nodige eiwitten, mineralen en vitaminen maar ook via het omzetten van nevenstromen uit de voedings- en bio-industrie tot diervoeders, als leverancier van grondstoffen voor groene chemie, de productie van hernieuwbare en duurzame energie, een duurzaam bodembeheer en een aangepast waterbeheer.

Bron: Hilde De Wachter in de reeks ‘Hoe duurzaam moet het landbouwbeleid worden na 26 mei 2019?’. Die kwam tot stand met steun van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: