Vlaamse dierlijke sectoren krijgen 10 miljoen euro crisissteun

Eerder werd bekend dat Vlaanderen aanspraak kan maken op 6,9  miljoen euro uit het crisisbudget van 500 miljoen euro dat de Europese Commissie heeft vrijgemaakt naar aanleiding van de voortdurende landbouwcrisis. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw zorgt nu voor een top-up. Zo komt er in totaal 10 miljoen euro beschikbaar voor de sectoren in nood.

Na overleg met de landbouworganisaties besliste minister Schauvliege volgende maatregelen aan te melden bij de Europese Commissie:

  • Steun voor varkenshouders voor deelname aan AB-register

De steun wordt toegekend aan varkenshouders die reeds deelnemen aan het AB Register en moedigt andere varkenshouders aan om tot uiterlijk 31 december 2016 in te stappen in dit registratiesysteem. Voor deze maatregel wordt 10 procent van de steun voorbehouden. Met het huidig aantal deelnemers aan het AB Register, betekent dat een steunbedrag van 400 euro per bedrijf.

  • Testwerking fokberen

Op 24 november 2016 sloten Boerenbond, ABS, FEBEV en ILVO een interprofessioneel akkoord om een onafhankelijke testwerking van eindberen op te zetten. ILVO zal als onafhankelijk onderzoeksinstelling de testwerking coördineren. In de toekomst zal een toeslag geïnd worden op het niveau van de slacht, maar als overgangsmaatregel wordt voorzien in 180.000 euro voor de financiering van de testwerking in 2017.

  • Steun voor blijvend grasland

Melkveehouders, andere rundveehouders en schapenhouders die beschikken over minimaal 5 hectare blijvend grasland zullen een betaling ontvangen van ongeveer 50 euro per hectare, met een maximum van 30 hectare per bedrijf.  In het totaal wordt 64 procent van de steun besteed aan deze maatregel, waarvoor ongeveer 9.000 landbouwers in aanmerking komen.

  • Steun voor melkveebedrijven met IKM-certificaat

De steun wordt toegekend aan melkveehouders die reeds een IKM-certificaat hebben en moedigt andere melkveehouders aan om  tot uiterlijk 31 december 2016 in te stappen in dit kwaliteitssysteem. 20 procent van de steun wordt aan deze maatregel besteed. Gelet op het huidig aantal deelnemers aan IKM, komt dit neer op een steunbedrag van 445 euro per bedrijf.

  • EIP

In het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) kunnen operationele groepen in de sectoren melk, rundvlees, varkensvlees en schapenvlees projectvoorstellen indienen als doel de economische duurzaamheid van de bedrijven te stimuleren en bij te dragen aan het stabiliseren van de markt. In een operationele groep organiseren landbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers, retailers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken zij een oplossing en werken zij samen aan concrete innovaties. Operationele groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. Voor deze maatregel wordt 300.000 euro uitgetrokken, met een maximum van 30.000 euro per operationele groep.

Bron: Mededeling Kabinet Schauvliege – 24 november 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *