Vlaamse landbouwers optimistischer maar terughoudend

Na de lichte toename in het najaar 2018 is de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw in het voorjaar van 2019 verder gestegen van 79 naar 82. De landbouwers zijn dus optimistischer over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Toch overweegt slechts 33 procent het komende jaar te investeren.

De conjunctuurindex is een maat voor het gevoel van de landbouwers ten aanzien van de afgelopen periode en de verwachtingen voor de toekomstige periode. De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 454 antwoorden. De enquête is afgenomen in maart 2019.

Advertising

Achter de verbetering gaat een grote variatie schuil. Terwijl de varkenssector opleeft door de betere toekomstverwachtingen zit de fruitsector in een diep dal.

De index van de varkenssector kreeg in 2018 een zware klap, maar stijgt nu opnieuw van 62 naar 84. De
varkenshouders schatten de voorbije periode nog slechter in dan die in het najaar van 2018 (48), maar
de toekomst zien ze veel rooskleuriger in (119).

 • De varkenspest draagt zeker bij tot het negatieve oordeel over de voorbije periode. De prijs voor
  varkenskarkassen was op Europees niveau 5,9 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. Ook in
  België was er een gelijkaardige daling. De Belgische prijs blijft beduidend onder het Europese
  gemiddelde.
 • De laatste weken zijn de prijzen al licht gestegen en door de cyclische toename van de prijzen in
  het voorjaar, wordt de toekomst waarschijnlijk beter ingeschat.
 • De biggenprijs steeg in de loop van het voorjaar naar 42,5 euro per big, maar blijft onder het
  vijfjarige gemiddelde.
 • De mengvoederprijzen zijn blijven stijgen.

75 procent van de landbouwers ondervond de afgelopen 6 maanden belemmeringen. In het najaar van 2018 was dat nog 85 procent. Volgens de onderzoekers Lambrechts en Lenders is die positievere inschatting voornamelijk te danken aan de betere weersomstandigheden.

Het aandeel landbouwers dat het komende jaar zal investeren daalt echter van 37 naar 33 procent. De landbouwers blijven dus voorzichtig.

Ook nu hebben de onderzoekers het gevoel van de landbouwers in een rapport op basis van de marktsituatie gekaderd. Voor het volledige resultaat van die oefening klik De Vlaamse conjunctuurbarometer voorjaar 2019

Bron: Lambrechts G. & Lenders S. (2019) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2019 – Departement Landbouw en Visserij – Brussel – 10 april 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: