VLAM 2020 focust op gezond voedingspatroon met lokale producten

In het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse regering wordt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing expliciet vernoemd en worden de puntjes op de i gezet. VLAM moet in overleg met de sector geheroriënteerd worden en focussen op de keuze voor een evenwichtig, gezond en gevarieerd voedingspatroon met lokale producten. Daarom moet VLAM hervormen, verder professionaliseren en de internationale voedingspromotie versterken.

Het is een duidelijk signaal naar VLAM om terug te plooien op de kerndoelstellingen die enerzijds gestoeld moeten zijn op kennis en data rond gezonde voeding. Anderzijds wordt de doelstelling om Vlaamse producten internationaal op de kaart te zetten, nog belangrijker. Tegelijk wordt het budget dat vanuit de Vlaamse overheid naar de organisatie vloeit en voornamelijk gebruikt wordt voor de werkingsmiddelen, teruggeschroefd van 5.151.000 euro in 2019 naar 4.824.000 euro in 2020. De helft van de bezuinigingen zal opgevangen worden via het personeelsbeleid en de andere helft via de sectorbijdragen.

Jaarbudget 2020 toch gestegen

Het budget nodig om het jaarprogramma 2020 uit te voeren, bedraagt bijna 28 miljoen euro. Daarvan wordt 52 procent besteed aan promotie op de binnenlandse markt, 18 procent gaat naar exportpromotie op de Europese markt en 25 procent gaat naar landen buiten de EU. Zelfs met de verminderde toelage vanuit de Vlaamse overheid erin verrekend, is het budget 6 procent hoger dan in 2019.

Het aandeel van Europese cofinanciering groeit nog steeds aan, van 17 naar 23 procent in vier jaar tijd. Naast de projecten met Europese steun, die al in uitvoering zijn, starten er in 2020 liefst acht nieuwe projecten, goed voor een totaalbudget van 18.067.751,51 euro waarvan bijna 11.000.000 euro door Europa voorzien wordt. De thema’s waarrond deze projecten werken zijn bio, rund & varken, rund, pluimvee, verwerkte aardappelen, conference-peren (twee projecten) en verse aardappelen.

Vlees van bij ons

De varkens-, rund- en kalversector komen gezamenlijk naar buiten onder de titel ‘Vlees van bij ons’. Smaak, vakmanschap en het lokale, staan daarin centraal.

Ook de campagne ‘Varken voor alle vorken’ die de veelzijdigheid van varkensvlees in de kijker zet, blijft actief. Naast visibiliteit via verschillende mediakanalen, werkt VLAM hiervoor ook dichtbij de consument, in samenwerking met de retail en foodservice. Ook de samenwerking met slagers en slagersopleidingen, blijft belangrijk. Slagers en chefs zijn immers interessante ambassadeurs van varkensvlees omdat zij passie en kennis uitdragen. De campagne wordt verder ondersteund via het receptenplatform ‘Lekker van bij ons’ en via de samenwerking met Dagelijkse Kost.

Voor kookham volgt er een evaluatie van de Meesterlyck-campagne van 2019. Het Belgische karakter van dit 100 procent Belgische label wordt in de verf gezet. De communicatie zal vooral via sociale mediakanalen, verkooppunten en ‘Lekker van bij ons’ verlopen.

Exportpromotie

Met de tekorten aan varkensvlees op de internationale markten, is het duidelijk dat exportpromotie ook belangrijk is. De varkenssector draagt 2.543.567 euro bij aan Belgian Meat Office (BMO). De promotie in het buitenland is enkel gericht op handel en vakpers. Deze acties verlopen vooral via contactdagen, beurzen en het opbouwen van het Belgische imago in de vakpers. VLAM neemt al zeker deel aan de beurs Gastronord in Stockholm.

Het onderhouden van bestaande markten (zoals Duitsland, Polen, Nederland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Oost-Europa) en het verkennen van nieuwe markten, zijn de kerntaken van BMO. Voor varkensvlees wil dat in de eerste plaats zeggen: de markt opnieuw vrij krijgen op markten die een embargo instelden tegen Belgisch varkensvlees omwille van Afrikaanse varkenspest. Zo voert VLAM een aanwezigheidspolitiek in verschillende Aziatische landen.

Vanuit Europa kreeg VLAM in 2019 een project goedgekeurd voor de promotie van varkensvlees in China, Japan, Zuid-Korea, Vietnam en de Filippijnen. Hierdoor staan de beurzen SIAL China, FHC Shangai en FH Hanoi op het programma, aangevuld met een contactdag in Vietnam en de Filippijnen.

Een nieuw project start in 2020 en zal voor varkens- en rundvlees focussen op de landen Ghana, Ivoorkust en de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: naar Hilde De Wachter in Varkensbedrijf editie België januari 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: